Debatt: USA:s regelverk hindrar kvinnors rätt till vård i krig - IKFF
Hem » IKFF i media » Debatt: USA:s regelverk hindrar kvinnors rätt till vård i krig

Debatt: USA:s regelverk hindrar kvinnors rätt till vård i krig

Trots detta får ekonomiska medel, enligt USA:s policy för internationellt bistånd, inte användas för att möjliggöra abort, inte ens om en kvinna eller flicka har blivit gravid på grund av våldtäkt i krig eller om hennes liv är hotat. Följden blir i praktiken att kvinnor och flickor som utsatts för systematiska och strategiska våldtäkter i krig nekas rätten till sjukvård.

Den amerikanska policyn är direkt kvinnofientlig och leder till att kvinnor dör i osäkra aborter och i samband med graviditet och förlossning. Policyn innebär dessutom i praktiken att alla biståndsfonder som tar emot amerikanska pengar verkar under USA:s abortförbud. Delar av svenskt bistånd står med andra ord under inverkan av det amerikanska abortförbudet.

Vår generalsekreterare Malin Nilsson skriver på Dagens Arena.

Relaterade artiklar