Gemensamt remissyttrande: avvisar förslag om att minska nivån på det internationella biståndet - IKFF
Hem » Biståndspolitik » Gemensamt remissyttrande: avvisar förslag om att minska nivån på det internationella biståndet

Gemensamt remissyttrande: avvisar förslag om att minska nivån på det internationella biståndet

CONCORD Sverige avvisar med kraft och av flera skäl förslaget att temporärt minska nivån på det internationella biståndet med 30 procent som framförs i kapitel 29 om finansiering.

CONCORD Sverige är en plattform för 76 organisationer i det svenska civilsamhället. Medlemsorganisationer, främst i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för bistånd och utvecklingsfinansiering, har medverkat i processen att ta fram remissyttrandet. Där ingår Diakonia, UNICEF, Svenska Afghanistankommittén, ForumCiv, Union to Union, Rädda Barnen, RFSU, We Effect, Act Svenska Kyrkan, Världsnaturfonden WWF och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, samt Barnfonden.

CONCORD Sverige har till uppgift att samordna medlemmarnas arbete i frågor som rör politiken för global utveckling. Därför kommer inte detta remissyttrande att beröra Jämlikhetskommissionens förslag på reformer för att öka jämlikheten i Sverige. Yttranden över rapporten som helhet ges av flera av våra medlemsorganisationer som har verksamhet på både svensk och internationell nivå. Från CONCORD Sverige nöjer vi oss med att konstatera att ojämlikhet är ett problem som under senare år diskuterats aktivt i många internationella sammanhang och att det är positivt att dessa frågor uppmärksammas även i Sverige.

Dock är det bekymmersamt att Jämlikhetskommissionen föreslår att biståndet till låg- och medelinkomstländer ska minska med nästan en tredjedel för att finansiera reformer i Sverige: ”Förslag: Justera temporärt målet för det internationella biståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, i enlighet med Sveriges internationella åtagande. Utnyttja de frigjorda 0,3 procenten för att säkerställa en bättre fungerande mottagnings- och etablerings-process i landet.”

Ladda ner remissyttrandet.

Relaterade artiklar