Gemensamt uttalande: European ‘Peace’ Facility – Causing harm or bringing peace? - IKFF
Hem » EU » Gemensamt uttalande: European ‘Peace’ Facility – Causing harm or bringing peace?

Gemensamt uttalande: European ‘Peace’ Facility – Causing harm or bringing peace?

EU:s medlemsstater förhandlar just nu ett nytt finansiellt instrument som skulle innebära grundläggande förändringar av EU:s utrikespolitik. Om den godkänns i sin nuvarande form skulle European ‘Peace’ Facility (EPF) på 5 miljarder Euro, finansiera EU-stödda militära operationer och aktiviteter utomlands, inklusive möjligheten att träna och utrusta utländsk militär och säkerhetsstyrkor under EU-flagg med vapen. Genom att skapa denna nya budget utanför ordinarie budget kringgår medlemsstaterna EU-fördragen enligt vilka EU:s budget inte kan användas för att tillhandahålla vapen. Det möjliggör också för EU att anta mer militära tillvägagångssätt för att stödja vissa regeringar, inklusive vad gäller utbildning, utrustning och ”mentorskap” för lokala militära och säkerhetsstyrkor.

Undertecknande organisationer i civilsamhället varnar för att förslaget inte bara misslyckas med att ta itu med de grundläggande orsakerna till konflikt utan även riskerar att driva på brott mot internationell humanitär rätt (IHL) och mänskliga rättigheter (IHRL), samtidigt som risken för civila ökar. Om EU:s medlemsstater går vidare med att anta EPF måste följande förbättras;  konfliktförebyggande samt förebyggande och begränsning av civil skada (1.), utesluta överföringar av vapen från förslaget (2.) och anta en ram för att säkerställa att verksamhet bedrivs i enlighet med internationell rätt (3.).

Läs hela uttalandet från en rad organisationer här.

Relaterade artiklar