Göteborg säger nej till kärnvapen - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Göteborg säger nej till kärnvapen

Göteborg säger nej till kärnvapen

Idag beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att bifalla Feministiskt initiativs motion om att Göteborg ska skriva på ICAN Cities Appeal, med röstsiffrorna 6-5.

Motionen väcktes av Feministiskt initiativ. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade för. Demokraterna la ner sina röster. Det slutgiltiga beslutet kommer fattas på kommunfullmäktige 20 februari. Om staden ansluter så kommer Göteborg bli den första svenska kommun som skriver under ICAN:s upprop. Här hittar du protokollet från mötet. Andra städer som har anslutit sig är Paris, Berlin, München, Oslo, Bern, Genève, Manchester, Oxford, Washington DC, Los Angeles.

Värt att notera är Socialdemokraternas yrkande:

78 procent av det svenska folket vill att regeringen agerar för ett förbud mot kärnvapen. Att regeringen väljer att hantera frågan på annat sätt än genom att underteckna FN:s kärnvapenförbud har sina bevekelsegrunder och får sina konsekvenser. Den sortens strikt säkerhetspolitiska bedömning får stå för regeringen. Det är dock uppenbart att stadsledningskontorets hänvisningar till kommunalrätt, som dessutom inte tycks vara applicerbar i det aktuella fallet, inte räcker för att avvisa vad som i praktiken är ett stadsupprop – inte ett säkerhetspolitiskt beslut på kommunal nivå. Socialdemokraterna yrkar därmed bifall till motionen och uppmanar samtliga partier att göra detsamma.

Ican City Appeal är ett sätt för städer och orter att öka stödet för FN:s konvention om ett kärnvapenförbud genom att ställa sig bakom uppropet.

 

Relaterade artiklar