Hur får man freden att hålla? Se seminariet här - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Hur får man freden att hålla? Se seminariet här

Hur får man freden att hålla? Se seminariet här

Vad händer egentligen efter att ett krig har tagit slut? Och hur vet man att det är fred – på riktigt?

Att bygga fred är komplicerat, och det tar tid. Ofta finns motsättningarna kvar även om våldet har upphört, och på så sätt handlar fredsbyggande om att bygga broar mellan människor för att nå försoning. Att få väpnade styrkor att lämna ifrån sig sina vapen och hjälpa tidigare soldater att finna sin plats i samhället är också viktigt för att inte kriget ska blossa upp på nytt.

Men fred är inte bara avsaknad av krig. Att bygga hållbar fred är att bygga ett samhälle som främjar fredliga relationer. Det handlar om social och ekonomisk trygghet. Det handlar om politiskt inflytande och fördelning av resurser. Det handlar om mänsklig säkerhet och rättigheter.

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FuF) arrangerade under MR-dagarna ett samtal om detta med Amalkher Djibrine Souleymane grundare av IKFF Tchad. Samtalet är på engelska.

Relaterade artiklar