Uttalande: IKFF kräver stopp på miljöundantag för krigsövningar - IKFF
Hem » Klimat/miljö » Uttalande: IKFF kräver stopp på miljöundantag för krigsövningar

Uttalande: IKFF kräver stopp på miljöundantag för krigsövningar

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets högsta beslutande organ, den nationella kongressen 2023, motsätter sig regeringens planer att undanta militärövningar från regler för miljöprövning som är till för att skydda vår miljö och hälsa. Bakgrunden är att förfrågningar från Natos medlemsstater om att öva i Sverige kommer med för kort varsel.

Regeringen vill ta bort möjligheten att stoppa en militärövning om den gör för stor skada på människor eller miljö. Mindre än en månad efter att propositionen om svenskt medlemskap i Nato påstått att medlemskapet inte har några konsekvenser för miljön, visar regeringen själva att påståendet var falskt.

Miljön bryr sig inte om vem som förstör den eller varför. Miljöskyddslagarna finns av en anledning. PFAS-ämnen, bly och andra tungmetaller blir inte mindre giftiga eller långlivade för att de släpps ut i naturen av militären.

Krig orsakar enorma skador för miljö, klimat och människor. Även dagens krigsövningar, i bland andra Göteborgs skärgård, runt Vättern, på Gotland, i Sàpmi får konsekvenser för befolkningen och naturen. Regeringen gör ett ödesdigert misstag när de ställer miljöskydd och säkerhet mot varandra. En frisk miljö är grundläggande för vår existens.

Miljöförstöring och klimatförändringar är några av de största globala säkerhetshoten idag. De är hot mot vår överlevnad. Rädslan för krig får inte tillåtas eskalera den miljö- och klimatkris vi redan står inför, som i sin tur kan leda till väpnade konflikter.

Krig och global uppvärmning kan förebyggas. Investeringar i jämställdhet, det demokratiska civilsamhället, hållbar utveckling och ekonomisk och social rättvisa minskar riskerna för både väpnad konflikt, miljöförstöring och klimatförändringar.

Vi måste nu komma ihåg vad vi vill skydda. Att ta hand om människors hälsa och miljö är att skapa säkerhet och trygghet.

Relaterade artiklar