« »

Internationell granskning av mänskliga rättigheter i Sverige

2020-01-27

Kommentar om granskningen måndag 27 januari

Mexiko, Peru och Panama rekommenderade Sverige att se till att inte exportera vapen till stater eller situationer där mänskliga rättigheter kränks. Mexiko lyfte särskilt barnperspektivet, att vapenexport inte bör ske till situationer där barnsoldater kan finnas.

Island rekommenderade att svensk vapenexport ska ske i enlighet med vapenhandelsfördraget (ATT).

Palestina rekommenderade Sverige att att se till att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter utomlands.

UN Web TV – här hittar du hela granskningen.


Universal Periodic Review (UPR) är ett instrument inom FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det går ut på att FN:s medlemsländer granskar situationen för mänskliga rättigheter i alla världens länder. Granskningen av ett land görs var femte år och i januari är det dags för Sverige för tredje gången. Civilsamhället spelar en viktig roll i att få staterna att ta upp specifika rekommendationer i granskningen av ett specifikt land.

I den senaste granskningen fick Sverige 208 rekommendationer och accepterade 154 av dessa. I oktober lämnade Sverige in en rapport för hur rekommendationerna har implementerats.

IKFF har skrivit en skuggrapport med utvecklingsområden för Sverige inför granskningen i januari. De viktigaste rekommendationerna är:

  • Att Sverige signerar och ratificerar FN:s kärnvapenkonvention
  • Att Sverige stoppar all vapenexport och följdleveranser till krigsförande parter i Jemenkriget
  • Att Sverige återinför öronmärkta pengar till civilsamhället för att implementera FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet
  • Att Sverige lagstiftar om att företag ska respektera mänskliga rättigheter, både i Sverige och utomlands

Här kan du läsa hela rapporten.


WILPF Sweden has written a shadow report to the UPR on how Sweden can improve the work on human rights. The most important recommendations are:

  • Sign and ratify the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)
  • Fully and immediately stop all arms transfers to all countries involved in the Yemen conflict, including follow-up deliveries
  • Re-establish earmarked funds for civil society to implement the WPS agenda
  • Adopt legislation on mandatory human rights due diligence for companies that takes into account a gender-responsive perspective and the protection of human rights defenders and that imposes sanctions in case of non-compliance to ensure that Swedish companies respect human rights throughout their operations, including abroad

Read our report.

UN Web TV – where you can watch the review.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig