#MoveTheMoney - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » #MoveTheMoney

#MoveTheMoney

2015 spenderades 1,6 miljarder dollar på vapen och militära medel. Samtidigt gick endast 2 % av det globala biståndet för fred och säkerhet till att främja jämställdhet.

Argumentet om att världssamfundet inte har råd med jämställdhet håller inte. Pengarna finns, det är bara en fråga om prioriteringar. Det är dags att inse att vi får vad vi betalar för: att spendera miljarder på krig kommer bara leda till mer våld. Det är dags att skifta fokus: flytta pengarna från militarism och krig – investera i jämställdhet, social rättvisa och fred.

#MoveTheMoney är ett initiativ av PeaceWomen, IKFF:s internationella program för Kvinnor, fred och säkerhet. Vi vill uppmärksamma gapet mellan de globala militära utgifterna och de resurser som läggs på fred och jämställdhet. Läs mer om detta på PeaceWomens hemsida.

 

 

Relaterade artiklar