Pressmeddelande: vapenexporten kan fortsätta gå före kvinnors rättigheter - IKFF
Hem » Nedrustning » Pressmeddelande: vapenexporten kan fortsätta gå före kvinnors rättigheter

Pressmeddelande: vapenexporten kan fortsätta gå före kvinnors rättigheter

Idag, drygt fyra år efter att riksdagen beslutat om skärpta regler för vapenexport till ickedemokratiska länder, presenterade krigsmaterielexportöversynskommittén (Kex) sitt förslag. I utredningen finns vissa positiva signaler. Men förslaget lämnar mycket att önska när det gäller mänskliga rättigheter, och demokratikriteriet är för otydligt. En feministisk regering måste lägga ett skarpare förslag.

Förslaget om skärpta regler för vapenexport innehåller ett demokratikriterium, men utifrån IKFF:s erfarenhet är det inte tillräckligt skarpt för att förhindra att Sverige fortsätter beväpna kvinnoförtryckande regimer och diktaturer som Saudiarabien. Förslaget fastslår att regelverket bör göras tydligare, vilket innebär steg för att öka transparensen. Men eftersom ledamöterna i det parlamentariska Exportkontrollrådet enligt Kex förslag fortsatt ska kunna arbeta under sekretess, kommer allmänheten fortfarande inte ha rätt att veta hur partierna ställt sig kring olika vapenaffärer.

Världens första feministiska regering. Så löd budskapet när Stefan Löfven tillträdde som statsminister i oktober förra året, och sedan dess har Löfven själv bland annat rest till FN som ambassadör i jämställdhetskampanjen He for She. Men en feministisk utrikespolitik kräver att regeringen står upp för kvinnors rättigheter även i tuffare beslut där olika intressen står mot varandra. Vapenexporten är ett tydligt exempel. Sverige kan inte stödja kvinnorätts- och fredsaktivister med ena handen och beväpna patriarkala förtryckande regimer med den andra.

– Förslaget från Kex innebär att demokrati och mänskliga rättigheter fortfarande ska vägas mot säkerhets- och försvarspolitiska intressen. Vi frågar oss vems säkerhet som utredningen utgår ifrån? Är det säkerheten för kvinnorättsaktivister och de kvinnor som lever under förtryck idag? De som kämpar för fred och jämställdhet, värden som Sverige ska stå bakom, trots att vapen och militärmakten hotar deras liv? En feministisk regering står upp för kvinnors rättigheter där motståndet är som svårast. Det återstår att se om Stefan Löfven är redo att göra det, säger Sofia Tuvestad, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Vid presskonferensen med utredningen idag framgick att kommitténs ledamöter inte själva är eniga om hur skarpt demokratikriteriet är. Efter flera års arbete, med två förlängda deadlines, kan ett så luddigt formulerat demokratikriterium inte ses som något annat än ett misslyckande.

– Riksdagens uppdrag till Kex, liksom opinionen för att Sverige inte skulle förlänga det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien, visar ett starkt folklig stöd för att inte beväpna diktaturer och andra stater som allvarligt kränker inte minst kvinnors rättigheter. Därför är det ett misslyckande att Kex lägger fram ett otydligt förslag med kryphål. Den otydliga formuleringen kring när det föreligger hinder för vapenexport, räcker inte för att säkerställa en skärpning i praktiken, säger Sofia Tuvestad.

I flera av de länder som fortsatt skulle kunna få köpa krigsmateriel av Sverige utifrån Kex förslag, pågår allvarliga och systematiska kränkningar av kvinnors rättigheter. Det handlar dels om att kvinnorättsaktivister utsätts för oerhört allvarliga hot och risker, och ibland attackeras direkt av väpnade styrkor som vill slå ned de kvinnor som kämpar för sina rättigheter. Det handlar också om länder där stora vapenköp prioriteras, inte sällan efter hård lobbying från Sverige, medan investeringar i fattigdomsbekämpning, sjukvård och jämställdhet uteblir. Ett exempel är Indonesien, dit Sverige sedan en tid tillbaka försöker sälja JAS Gripen. Regeringens förslag måste hindra sådana affärer.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste nu säkerställa att regeringen lägger fram en proposition innan årets slut, med tydligare formuleringar än riksdagens förslag, för att säkerställa att uppdraget fullföljs och att Sverige slutar beväpna förtryckarregimer. Allt annat vore ovärdigt en regering som kallar sig feministisk.

Kontakt
Elin Liss, kommunikationsansvarig
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Relaterade artiklar