« »

Rapport: Barometer 2018 – Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

2018-05-15

Vi har tillsammans med 28 organisationer, under samordning av CONCORD Sverige, granskat sju centrala områden i svensk politik i rapporten Barometer 2018. Rapporten visar att det kvarstår flera intresse- och målkonflikter där regeringens politik står i motsats till de egna ambitionerna att leva upp till Politik för global utveckling (PGU) och Agenda 2030. Vid flera tillfällen har regeringen fattat beslut utan att ta hänsyn till att de påverkar människor och miljö negativt utanför Sveriges gränser. Samtidigt ser vi positiva exempel där synergier mellan olika politikområden tagits till vara på och lett till en mer samstämmig politik mot hållbar utveckling globalt.

Vi anser att det behövs en samstämmig politik där alla politikområden strävar mot en hållbar, fredlig och rättvis utveckling globalt.

Ladda ner Barometer 2018

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig