Stärk kvinnors rättigheter på World Humanitarian Summit - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Stärk kvinnors rättigheter på World Humanitarian Summit

Stärk kvinnors rättigheter på World Humanitarian Summit

Idag inleddes World Humanitarian Summit (WHS) i Istanbul. WHS är FN:s toppmöte för att kraftsamla och skapa globalt engagemang för de humanitära principerna. Målet är att stärka den humanitära agendan och hitta konkreta lösningar i en värld där över 125 miljoner människor är i behov av skydd och stöd.

IKFF driver genom vår internationella organisation (Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF) och tillsammans med andra organisationer krav på kvinnors ökad makt och deltagande inom den humanitära agendan.

Förra året tog vi fram en gemensam position inför dagens möte i Istanbul där vi uppmanar regeringar, FN-organ, det civila samhället, den privata sektorn och andra att besluta om att sätta kvinnors rättigheter och deltagande i fokus, bland genom följande åtgärder:

  • Möjliggör för kvinnor från krisdrabbade grupper att delta i humanitärt arbete, skydd och återuppbyggande program samt utformningen av biståndspolitik.
  • Prioritera deltagandet från lokala kvinnorättsorganisationer i humanitära insatser genom reformer i humanitärt bistånd, partnerskap, ledarskap och samordning.
  • Stärka regeringars förmåga att adressera jämställdhet och genusbaserat våld i nationella program för katastrofförebyggande, byggandet av motståndskraft, beredskap och åtgärdsstrategier.
  • Sätt miniminormer för jämställdhet och genusbaserat våld centrum av bestämmelserna från WHS om humanitärt bistånds effektivitet och ansvar.
  • Använd WHS för att bekräfta politiskt stöd för principerna om humanitära insatser och respekt för internationell humanitär rätt.

Läs hela vår gemensamma position (på engelska) här.

Relaterade artiklar