Tal på manifestation mot Aurora 17 - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Tal på manifestation mot Aurora 17

Tal på manifestation mot Aurora 17

I lördags, den 9 september, hölls en manifestation mot krigsövningen Aurora 17 som startar idag. Gabriella Irsten, IKFF:s politiska handläggare, höll tal på Sergels torg i Stockholm. Här kan du läsa det:

Vi på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är djupt oroade över både närmandet till Nato men också över den generella militariseringen som sker i Sverige och i vår omvärld. Militarism bygger på föreställningar om maskulinitet kopplad till vapen, makt och dominans och är inte förenligt med en feministisk politik. Vi ifrågasätter därför själva utgångspunkten i dagens drivna politik som grundar sig i en tro på att militära lösningar skapar säkerhet.

Den oroväckande utvecklingen i Sverige har tagit sig uttryck i hur den försvarspolitiska debatten har ett ökat fokus på militär upprustning, där värdlandsavtalet, internationella militärövningarna som Aurora samt regeringens beslut att återinföra allmän värnplikt tidigare i år bara är några exempel. Men även den senaste tidens debatt om FN:s kärnvapenförbud, visar på graden av militarisering som råder i Sverige. Plötsligt är fördömandet av kärnvapen inte självklart i svensk politik och beslutsfattare antyder att svensk säkerhet endast kan garanteras genom massförstörelsevapen.

I årets utrikespolitiska deklaration lyftes klimatförändringar och brist på vatten som säkerhetspolitiska hot. Trots det tillåts det svenska försvaret genomföra miljöskadliga övningar kring Vättern som försörjer 250 000 personer med dricksvatten. Bara några dagar efter den senaste försvarsuppgörelsen i augusti, där 8,1 miljarder beslutades om att lägga på försvaret, anordnades BB-marscher runt om i landet för rätten till en säker och trygg förlossningsvård, ett område med stor brist på resurser. Det blir så tydligt vems säkerhet som prioriteras och att den bredare säkerhetspolitiska analysen ständigt hamnar i skymundan av militära intressen.

Prioriteringen av det nationella försvaret betyder att andra områden får stå tillbaka, ekonomiskt och politiskt. Vi vet att militära lösningar inte är hållbara, ändå fortsätter världen att spendera omkring 1700 miljarder dollar om året i militära utgifter. I dagens läge där vi ser en ökad militarisering, vapenspridning, populism och nationalistisk rörelser, är det viktigare än någonsin att jobba för fred genom konfliktförebyggande metoder. Där fokus på grundorsakerna till konflikt belyses genom att arbeta för mänskliga rättigheter, jämställdhet, nedrustning och hållbar utveckling.

Vi ser idag en oroande utveckling på flera håll i världen, inklusive i Europa. IKFF ifrågasätter hur denna utveckling skulle vändas till en mer positiv trend om Sverige gick med i Nato eller om mer medel lades på militära resurser istället för civila. Vi ifrågasätter även hur ett närmande till Nato eller ett framtida Natomedlemskap, där vi skulle ingå i militär allians med länder som Turkiet, Ungern och ett USA lett av Trump, går i linje med Sveriges utrikespolitiska mål om att arbete för nedrustning, avspänning och mänskliga rättigheter.

De militära insatserna i Afghanistan, Irak, och Libyen – av vilka insatserna i Afghanistan och Libyen letts av Nato – har tydligt visat att det inte går att lösa politiska och sociala problem med militära insatser.

Investeringar i konfliktförebyggande arbete på alla nivåer och hanteringen av civila hot så som klimatförändringar, brist på mat och vatten, är centrala för att uppnå hållbar fred. Vi i IKFF ser varje dag våra kollegor runt om i världen bedriva konfliktförebyggande arbete som gör skillnad i praktiken – och dessutom till en oerhört liten kostnad jämfört med militära insatser. Vi är därför övertygade om att ökade satsningar på kvinnorättsaktivister och civilsamhällets arbete skulle öka möjligheterna till fred på riktigt.

Insatser för fred genom frånvaron av militarism är inte lika med att vara passiv, att titta på. Det finns stora utmaningar i vår omvärld som vi måste engagera oss i. Men våld föder våld. Vapenspridning föder konflikter. Militarism föder fiendskap och eskalering. Vi måste våga gå en annan väg. Militarismens väg är väl beprövad och den har inte gett oss de resultat vi vill ha.

De som förespråkar militärövningar som Aurora menar att den som vill ha fred måste förbereda för krig – den föreställningen är omodern och tillhör en annan tid. Nu måste vi istället omfamna ordspråket: den som vill ha fred måste förbereda för fred!

TACK!

Relaterade artiklar