Nedrustning

Total och universell nedrustning har varit ett av IKFF:s mål sedan organisationen grundades 1915. Varför är nedrustning så viktigt för oss? Här är några fakta som förklarar:

  • Nio länder har fortfarande över 15 000 kärnvapen
  • De globala militära utgifterna varje år uppgår till cirka 1700 miljarder dollar
  • Våld med små och lätta vapen dödar över 1300 personer varje dag
  • Sverige och andra stater exporterar krigsmateriel till stater som systematiskt kränker mänskliga rättigheter

Sedan 2016 sitter IKFF med i den svenska regeringens delegation för folkrätt och nedrustning. Delegationen har 15 deltagare och leds av utrikesministern. Inom delegationen bidrar IKFF bland annat till analyser och rekommendationer rörande kärnvapennedrustning.

VAD VI GÖR

IKFF arbetar med nedrustningsfrågor för att vi vill skapa riktig säkerhet för människor. Vi kritiserar militarism, upprustning och användningen av våld eller hot om våld. Vi arbetar konkret med nedrustningsprocesser och vapenkontroll inom och utanför FN, kring kärnvapen, vapenhandel, och små och lätta vapen. Vi är en av få organisationer som sprider information om vapen och militära utgifter med ett genusperspektiv. Det handlar till exempel om kopplingar mellan maskulinitetsnormer och vapen, och om vapenspridning som ett hot mot kvinnors säkerhet och deltagande.

Arbetet för nedrustning och vapenkontroll måste alltid utgå från internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Humanitära perspektiv och värderingar ska utgöra grunden. Nedrustning är en absolut nödvändighet för att skapa mänsklig säkerhet och för att mänskliga rättigheter ska respekteras.

Vårt arbete för nedrustning handlar både om att skydda människor från väpnat våld och om att flytta de enorma resurser som idag läggs på vapen till investeringar i social och ekonomisk utveckling. Vi bedriver arbetet i nära samarbete med IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will.

Läs mer till höger om de olika nedrustningsfrågor vi arbetar med.

 

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig