Nedrustning

Total och universell nedrustning har varit ett av IKFF:s mål sedan organisationen grundades 1915. Varför är nedrustning så viktigt för oss? Här är några fakta som förklarar:

  • Nio länder har fortfarande omkring 13 000 kärnvapen
  • De globala militära utgifterna varje år uppgår till cirka 1700 miljarder dollar
  • Våld med små och lätta vapen dödar över 1300 personer varje dag
  • Sverige och andra stater exporterar krigsmateriel till stater som systematiskt kränker mänskliga rättigheter

2017 tilldelades International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) Nobels fredspris för  sitt arbete med att uppmärksamma kärnvapens humanitära konsekvenser och sina banbrytande insatser för att uppnå ett förbud mot kärnvapen i FN. IKFF driver, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK), ICAN i Sverige.

Sedan 2016 sitter IKFF med i den svenska regeringens delegation för folkrätt och nedrustning. Delegationen har 15 deltagare och leds av utrikesministern.

VAD VI GÖR

IKFF arbetar med nedrustningsfrågor för att vi vill skapa säkerhet för människor. Vi ifrågasätter militarism, upprustning och användningen av våld eller hot om våld. Vi arbetar konkret med nedrustningsprocesser och vapenkontroll inom och utanför FN, kring kärnvapen, mördarrobotar (autonoma vapen), vapenhandel, och små och lätta vapen. Vidare synliggör vi kopplingen mellan maskulinitetsnormer och vapen, och om vapenspridning som ett hot mot kvinnors säkerhet och deltagande.

Arbetet för nedrustning och vapenkontroll måste alltid utgå från internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Nedrustning är en absolut nödvändighet för att skapa mänsklig säkerhet och för att mänskliga rättigheter ska respekteras.

Vi bedriver arbetet i nära samarbete med IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will.

Läs mer till höger om de olika nedrustningsfrågor vi arbetar med.

 

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig