Vi välkomnar IKFF Zimbabwe! - IKFF
Hem » Organisation » Vi välkomnar IKFF Zimbabwe!

Vi välkomnar IKFF Zimbabwe!

Med målet att arbeta för fredlig konfliktlösning och kvinnors egenmakt i Zimbabwe kommer IKFF Zimbabwe att samla kvinnor från olika politiska, ekonomiska och sociala bakgrunder.

Kvinnor i Zimbabwe ställs inför en rad utmaningar, som varierar från våld i hemmet till en låg politisk representation och lågt deltagande i fredsbyggande arbete.

IKFF Zimbabwe kommer sträva efter att stötta kvinnors deltagande för att bygga en hållbar kultur av fred och demokrati genom etableringen av en stabil grund i påverkansarbete, opinionsbildande och kampanjinitiativ. Afrika är en av de mest aktiva regionerna inom IKFF som engagerar sig i samarbete över gränser och opinionsbildning i och utanför Afrika.

Ordförande för IKFF Zimbabwe, Edwick Madzimure, kommenterar:

Vilken var den största anledningen att bli en del av IKFF?

– Vi, som kvinnor, blir direkt påverkade av genusbaserade orättvisor som de flesta kvinnor möter. Därför är det viktigt att vi ansluter oss till en kvinnoorganisation vars kärnvärde är fred. Att komma från Zimbabwe, ett land i utveckling, har gjort oss starkt medvetna om de utmaningar som varje kvinna i utvecklingsländer och utvecklade länder möter.

– Dessa utmaningar är våld i hemmet, våldtäkt, barnäktenskap, arv och låg kvinnlig representation i de politiska och ekonomiska sektorerna. Det finns utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna men trots detta finns det ingen kvinnoorganisation som är associerad med internationella kvinnoorganisationer som fokuserar på att förbättra representationen av kvinnor. Av denna anledning ger det oss, genom att vara en del av IKFF, en plattform för att förbättra kvinnors liv i alla sfärer.

Vilka är IKFF Zimbabwes huvudsakliga mål för det kommande året och vad hoppas ni att uppnå?

– Vi har som avsikt att skapa en miljö där kvinnor kan komma och få hjälp med olika frågor som påverkar dem. I vårt land är till exempel våld mot kvinnor vanligt (dvs. våldtäkt, barnäktenskap och våld i hemmet). De flesta kvinnor lider i tystnad eftersom de inte vet hur de ska hantera dessa händelser.

– Vi vill också starta kvinnoprojekt som stärker kvinnor för att bryta kvinnors beroende av män, något som kan möjliggöra misshandel. Vi skulle vilja starta utbildningskampanjer där vi samlar kvinnor från alla bakgrunder och utbilda dem i vikten av fredliga konfliktlösningsstrategier och i varför fred är nödvändigt. Vi har också som avsikt att arbeta nära andra organisationer som arbetar med påverkan för att nå fredliga samhällen.

Relaterade artiklar