Blogg: Vikten av regionalt samarbete i Afrika - IKFF
Hem » Systersektioner » DR Kongo » Blogg: Vikten av regionalt samarbete i Afrika

Blogg: Vikten av regionalt samarbete i Afrika

Text: Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo
Översättning: Johanna Svensson

Fred runt om i världen är ett av de stora mål som IKFF har åtagit sig att arbeta för. Syftet med en regional IKFF-grupp i Afrika är att sprida IKFF:s vision om fred på kontinenten då många afrikanska länder står inför många utmaningar och antingen befinner sig före, i, eller efter konflikt. Vidare är syftet att undersöka de bakomliggande orsakerna till konflikter och krig, samt sociala, kulturella och politiska frågor som påverkar kvinnor i hela Afrika och förstärker utmaningar på kontinenten.

Flera länder i Afrika genomgår betydande sociopolitiska förändringar och IKFF-sektioner i Afrika har åtagit sig att stödja befolkningen på gräsrotsnivå. Frågor som främjandet av FN:s agenda för Kvinnor, fred och säkerhet, politiska övergångar, krig, fattigdom, representation, genusbaserat våld och styrning analyseras. En av de stora utmaningarna för kvinnor i Afrika är att bidra till att minska säkerhetshot genom att delta i förhandlingar och fredsbyggande processer. IKFF Afrika arbetar för att skapa ett fredligt samhälle genom sina nationella sektioners agerande.

Annie Matundu Mbambi Foto Li Grebäck
Annie Matundu Mbambi Foto: Li Grebäck

Behovet av IKFF i Afrika utgörs av en kamp för fred, en kamp för livet. När det inte finns fred, kan det inte finnas någon rättvisa, jämlikhet eller hållbar utveckling. Ingen utveckling är möjlig utan fred, och ingen varaktig fred kan byggas utan kvinnor.  Idag hotar fruktansvärda och destruktiva vapen livet på civila runt om i världen och särskilt på den afrikanska kontinenten. IKFF står för alternativa lösningar till användandet av vapen. Vi tror inte att fred bara är en angelägenhet för en enda stat, utan för alla stater. Därmed finns det ett akut behov av globala och regionala lösningar, som kräver ett samarbete från alla länder genom att stärka solidariteten och dela erfarenheter och verktyg som förebygger krig. Vår uppriktiga uppmuntran till alla modiga IKFF:are i världen, speciellt till IKFF:s regionala arbetsgrupp i Afrika, för allt det hårda arbetet för fred som görs i vart och ett av våra länder och som fortsätter att leda oss i rätt riktning. Överallt där det inte finns fred, skickar jag en ”duva och olivkvist”. Låt oss stå enade. I fred och solidaritet!

Relaterade artiklar