110 organisationer: Kortsiktigt att minska biståndet i kristider - IKFF
Hem » Biståndspolitik » 110 organisationer: Kortsiktigt att minska biståndet i kristider

110 organisationer: Kortsiktigt att minska biståndet i kristider

Tillsammans med 110 av ForumCivs medlemsorganisationer, inklusive IKFF, uppmanar vi den kommande regeringen att inte vända världen ryggen när biståndet behövs mer än någonsin.

Regeringsskiftet riskerar att ta oss bakåt när vi behöver gå ännu snabbare framåt. Vi står inför en brant uppförsbacke i många av de globala utmaningar som vi måste hantera. Det kräver mer internationellt samarbete, inte mindre. Det kräver långsiktighet och en förståelse för att världen och politikområden hänger samman. Nu har vi ett regeringsunderlag där de två största partierna drastiskt vill minska Sveriges internationella bistånd för att finansiera satsningar på hemmaplan.

VÄRRE KRISER UTANFÖR SVERIGE

Partiledarna har pratat om kristider i valrörelsen. Ökade energi- och matpriser drabbar oss i Sverige. Det är kristider. Men om vi lyfter blicken ser vi att kriserna är som störst utanför Sveriges gränser. 71 miljoner människor i världens utvecklingsländer har hamnat i fattigdom som en direkt följd av höjda mat- och energipriser på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är en av flera konflikter som tvingar barn och vuxna på flykt och in i fattigdom.

Vi är mitt i en klimatkris som påverkar redan utsatta människors vardag i detta nu. Detta i länder där utvecklingen redan backat till följd av pandemin och som inte alls har samma förutsättningar att bemöta kriser som vi. I det läget kan vi inte skära ner biståndet och ta pengar från de som har allra minst. Det skulle till exempel leda till att flickor inte får gå i skolan, att hungern fortsätter att öka och att demokratikämpar som redan i dag riskerar sina liv skulle stå utan skydd och stöd.

VÄND INTE RYGGEN

Att agera kortsiktigt och vända sig inåt är inte vägen framåt i kristider. Biståndet är inte den enda lösningen, men det är den enda resursen vi har som syftar till att ge människor i stor utsatthet möjlighet att förändra sin situation. Engagemanget för internationellt bistånd handlar om vilken värld vi vill leva i, om värderingar och visioner. Det handlar om en värld utan fattigdom där människor kan åtnjuta sina rättigheter, om demokrati och frihet från förtryck, oavsett vem du är eller var du bor.

Vi är 110 organisationer som är medlemmar i ForumCiv och som tillsammans med partnerorganisationer runt om i världen arbetar för att stärka människors möjlighet att förbättra sina liv. Vi uppmanar den kommande regeringen att inte vända världen ryggen när biståndet behövs mer än någonsin. Det är nu de politiker som lovat sina väljare en bättre värld måste hålla i och hålla ut i förhandlingarna för att inte svika barn och vuxna i utsatthet. Det är nu det gäller – stå upp för det svenska biståndet.

Se alla som står bakom här.

Relaterade artiklar