Debatt: Protest mot DCA-avtalet om försvarssamarbete med USA - IKFF
Hem » IKFF i media » Debatt: Protest mot DCA-avtalet om försvarssamarbete med USA

Debatt: Protest mot DCA-avtalet om försvarssamarbete med USA

Denna debattartikel publicerades i Motala & Vadstena Tidning den 25 Maj 2024.

Foto av Matias Luge on Unsplash

Lika förbigångna och överkörda som många av oss upplevde att vi blev då beslut togs om vårt NATO-medlemskap blir vi nog nu då beslut ska tas om DCA-avtalet. Redan nu den 18 juni ska DCA-avtalet upp till debatt och beslut i riksdagen.

Tisdagen den 21 maj skrev Vänsterpartiet i Motala i sin debattartikel i MVT ”Skjut upp beslutet om DCA-avtalet” och önskade att beslutet ska föregås av en offentlig debatt. Samma önskan har vi i IKFF Motalakretsen formulerat och skickat till Försvarsdepartementet och Regeringskansliet med ytterligare en önskan – att avtalet kompletteras efter noggrann analys före påskrift.

De djupgående analyser som Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, efterlyser i sitt faktabelagda och omfattande remissvar /Googla det!/ blir inte gjorda, hinner absolut inte bli gjorda nu till den 18 juni, och vad som borde bli kompletterat i DCA-avtalet blir inte tillagt!

Beslut ska tas utan att de invändningar som framförts i remissvar från IKFF, Svenska Freds och Arbetsgruppen mot DCA och av enskilda personer som Eva Myrdal och Karin Utas Carlsson och många fler – utan att deras invändningar och farhågor tas i beaktande. Beslut ska tas före sommaren, så det hinns inte!

Vad som står i avtalet förskräcker. Precis som det står i den i MVT införda debattartikeln – USA får tillgång till 17 av våra militärbaser, och där ska amerikanska lagar gälla. För hur länge och för hur många amerikanska soldater och deras familjer avtalet gäller står inte och inte heller vad som får lagras på baserna. Baserna är då förmodligen amerikansk mark precis som ambassader är och löftet om att inga kärnvapen ska finnas gäller ju på svensk mark och det här är nu amerikansk mark! I motsats till de danska och norska DCA-avtalen har inte Sverige något förbehåll mot kärnvapen i sitt föreslagna DCA-avtal.

Sverige är utan ”inspektions- och inträdesrätt” på dessa våra amerikanska baser. Ingen vetorätt.

Vi bara acceptera att amerikanska lagar ska få ta över utan några kompletteringar efter exv. sådana gjorda analyser som IKFF förordar.

Att Motala kommuns remissvar blir ”Inga synpunkter” är något märkligt med tanke på de konsekvenser som detta avtalsförslag kommer att få om det klubbas rakt av i riksdagen nu en 18 juni.

IKFF Motalakretsen har skickat sin starkaste protest till Försvarsdepartementet och till Regeringskansliet mot det DCA-avtal som nu ska tas i riksdagen och vi hoppas att många med oss använder sig av möjligheten att skicka en egen protest.

IKFF Motalakretsen
gm. Ann-Louise Andersson
/ordf. IKFF Motalakretsen/

Relaterade artiklar