Debatt: Vi kräver schyssta pensioner - IKFF
Hem » Systersektioner » Colombia » Debatt: Vi kräver schyssta pensioner

Debatt: Vi kräver schyssta pensioner

De statliga AP-fonderna, som förvaltar mer än 1 500 miljarder kronor av svenska folkets pensionskapital, styrs av ett omodernt och otillräckligt regelverk.

Att ett nytt regelverk är angeläget bekräftas av de upprepade exempel på hur AP-fonderna investerar i bolag som bidrar till eller direkt orsakar kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar.

Första till Fjärde AP-fondens innehav i bolag med starka kopplingar till kärnvapentillverkning har dubblerats de senaste tio åren. AP-fonderna har också investeringar i kontroversiella gruvbolag runt om i världen. Det handlar bland annat om gruvavfall som förorenar vattendrag i Indonesien, kränkningar av urfolks rättigheter i Guatemala och Colombia, och trakasserier och våld mot människorättsförsvarare i Peru.

Den svenska statens skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter upphör inte vid landets gränser. Sverige har också ett ansvar för att svenska aktörers verksamhet inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder – så kallade extraterritoriella skyldigheter.

Vi kräver #schysstapensioner tillsammans med 18 andra organisationer. Läs hela artikeln på Aktuell Hållbarhet.

Relaterade artiklar