FN-möte om valprocessen i DR Kongo - IKFF
Hem » Systersektioner » DR Kongo » FN-möte om valprocessen i DR Kongo

FN-möte om valprocessen i DR Kongo

Den 12 februari 2018 samlade USA, i samarbete med Elfenbenskusten, Ekvatorialguinea, Frankrike, Holland, Sverige och Storbritannien, FN:s säkerhetsråd (UNSC) till ett informellt möte under titeln ”The Electoral Process in the Democratic Republic of the Congo (DRC)”. Mötet var ett tillfälle för FN-sekretariatet, regionala ledare i den afrikanska regionen och världssamfundet att diskutera strategier inför att valet som ska hållas i december 2018 i DR Kongo. Målet är att valet hålls i tid samt under fredliga och tillförlitlig former. Deltagarna slog fast att demokratiskt utrymme, stabilisering av säkerhet och situationen kring mänskliga rättigheter i landet är några av de viktigaste delarna för att möjliggöra detta.

Sverige, Peru och Kazakstan uppmärksammade kvinnors politiska deltagande som en hörnsten i processen. Förutom det var frågan om genus helt frånvarande i diskussionerna trots de enorma konsekvenserna som väpnat våld har för kvinnor och den positiva påverkan ett genusperspektiv har för att skapa hållbar fred. Talarna försummade även chansen att ta upp de brådskande utmaningarna som den nya vallagen fört med sig för fördelningen av säten för kvinnor, småpartier och självständiga kandidater. De belyste inte heller begränsningarna av FN-insatsens förmåga att övervaka arbetet inför valprocessen och deras kapacitet att förhindra attacker mot civilsamhället. För ett framgångsrikt arbete krävs ett förstärkt genusperspektiv i konfliktanalyser baserat på lokala kvinnors röster vilket är avgörande för en effektiv implementering av FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet.

Läs hela analysen av FN:s säkerhetsråds möte om valprocesserna i DR Kongo här.

Andra intressanta länkar:

Women’s Participation in the Democratic Process in the Democratic Republic of Congo

Congo’s Kabila Denies Violence Against Protesters, Silent on Election Date

Gender and Disarmament

Security Council Resolution 2348 (2017)

Originaltext tagen ur IKFF:s internationella program PeaceWomens nyhetsbrev.

Relaterade artiklar