Försvarsmakten – ett säkerhetshot - IKFF
Hem » IKFF i media » Försvarsmakten – ett säkerhetshot

Försvarsmakten – ett säkerhetshot

Enligt FN har vi ungefär ett decennium på oss att göra en radikal omställning för att klara målet på 1,5 graders uppvärmning. EU har utlyst klimatnödläge och världen över fortsätter allt fler människor att kräva att klimatfrågor tas på allvar.

Samtidigt bjuds nationella och internationella militära aktörer att öva på krig i Sverige inom ramen för Aurora20 med ökade utsläpp, ammunitionsavfall, plastskräp och haveririsker som påföljd.

Varför tillåts Försvarsmakten flyga under radarn? Det är en rimlig fråga att ställa oss när vi står och källsorterar medan JAS-planen dundrar förbi i formation ovanför våra huvuden.

Läs hela debattartikeln i Dagens Arena.

Relaterade artiklar