« »

IKFF i SvD: vapenexporten drabbar särskilt kvinnor

2016-02-17

I samband med att Sverige granskas i FN har IKFF lämnat in en skuggrapport till FN där man kritiserar den svenska vapenexporten på flera punkter för att bryta mot Sveriges åtaganden inom kvinnokonventionen. Sveriges vapenexport uppges riskerar bidra till genusrelaterat våld och andra kränkningar av kvinnors rättigheter.

– Dagens regelverk gynnar försvar och militär. I det begreppet ryms även tolkningen att krigsmaterielindustrin ska upprätthållas. Vi kräver en tydligare definition hur det ska graderas i jämförelse med mänskliga rättigheter. Ett nytt regelverk skulle innebära indragna exporttillstånd om det bedöms föreligga risk för att vapnen kan användas för att underlätta genusrelaterat våld mot kvinnor, säger Sofia Tuvestad, politisk handläggare på IKFF.

Läs hela intervjun i Svenska Dagbladet här.

Läs hela vår skuggrapport(på engelska) här.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig