IKFF Sverige gör uppföljningsresa i Nigeria - IKFF
Hem » Systersektioner » Nigeria » IKFF Sverige gör uppföljningsresa i Nigeria

IKFF Sverige gör uppföljningsresa i Nigeria

IKFF Nigeria är idag den största sektionen, med över 9000 medlemmar. En sektion som även vår internationella ordförande Joy Onyesoh kommer ifrån. Sedan flera år tillbaka har IKFF Sverige haft ett nära samarbete med IKFF Nigeria.

IKFF Sverige får idag stöd från Forum Syd för att tillsammans med den nigerianska sektionen bedriva kapacitetsutvecklande aktiviteter och projekt i flera delar av Nigeria. Under den kommande veckan är Marie Sjöberg, internationell handläggare, och Ida Arneson, ledamot i förbundsstyrelsen, i Abuja för att följa upp vårt gemensamma projekt och få lära oss mer om sektionens arbete med kvinnor, fred och säkerhetsagendan.

Vår systersektion har bland annat arbetat med att förebygga våld och stärka kvinnors rättigheter i relation till presidentvalet i februari 2019, men också i samband de kommunalval som genomförts senaste tiden. Genom träningar har kvinnor stärkts med kunskap om politiska processer och informerats om behovet av att just de deltar i valet, både genom att rösta och som kandidater. Över 400 kvinnor arbetade i februari som valobservatörer runt om i landet- ett resultat utav projektet. I relation till valet har också fokusgrupper arrangerats mellan kvinnliga ledare, kvinnogrupper och personer som är aktiva på gräsrotsnivå.

Inom en annan del av projektet ”Community Women Training and Mobilization”, har IKFF Nigeria arbetat med att kvinnor ska få verktyg för att kunna delta i fredsbyggandet och i politiska processer. Genom träningar och workshops har kvinnor på gräsrotsnivå fått kunskap kring kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Projektet har fokuserat på staterna Delta, River och Pleteau. Kvinnor som deltagit i projektet har stärkts i hur de kan hålla ledare ansvariga för skyddandet och främjandet av mänskliga rättigheter.

Syftet med resan är att fördjupa våra relationer, öka kunskaper om varandras sektioner och stärka samarbetet i vårt gemensamma projekt. Under veckan kommer vi delta i möten kring Beijing + 25, handlingsplanen kring resolution 1325 och möten med civilsamhället.

/Ida Arneson och Marie Sjöberg

Relaterade artiklar