Kommentar: Sverige säljer ut principer och ger efter för Turkiets krav - IKFF
Hem » Nato » Kommentar: Sverige säljer ut principer och ger efter för Turkiets krav

Kommentar: Sverige säljer ut principer och ger efter för Turkiets krav

Lina Hjärtström, ansvarig för politisk påverkan på IKFF, kommenterar regeringens uppgörelse med Turkiet som ingåtts för att säkra ett svenskt Natomedlemskap.

— Avtalet med Turkiet visar tydligt att Sveriges regering har sålt ut grundläggande principer och brutit tidigare överenskommelser som gjorts i relation till kurders rättigheter och vapenexport. Det här visar en skrämmande framtid där Sveriges internationella agerande är beroende av godkännande från länder som Turkiet, och att Sverige kommer att acceptera det, även på bekostnad av utsatta grupper.

— För sex veckor sedan sade regeringen att Sveriges utrikespolitik och självständighet inte skulle påverkas av en Natoansökan. Nu har de lagt sig platt inför Erdoğans auktoritära regim och skickat en tydlig signal om att Natomedlemskapet är viktiga än principer om allas mänskliga rättigheter och om att inte exportera vapen till auktoritära stater. Förra veckan under statspartsmötet för FN:s kärnvapenkonvention såg vi hur Sveriges röst för nedrustning har bytts mot en röst för status quo, där kärnvapen finns och kan användas, trots löften om fortsatt engagemang. Dessa vändningar är inte bara allvarliga i sig, det skadar förtroendet för politiker och i slutändan demokratin.

— Vi kräver nu total transparens från regeringens sida. Sveriges befolkning måste få veta vad skrivningarna i avtalet med Turkiet faktiskt innebär och vilka förändringar i regelverk och lagstiftning som det kommer att leda till. Transparensen måste även innefatta om andra Natoländer, som USA, har gjort eftergifter för att Turkiet skulle släppa in Sverige.

— Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har länge drivit på för ett Natomedlemskap. De har också tagit ställning för att stoppa vapenexporten till Turkiet. Nu måste de stå upp för sitt ställningstagande och se till att Sverige fortsatt inte exporterar vapen till Erdoğans regim.

Relaterade artiklar