Oro efter ja-sidans förlust i Colombia – men kampen för fred fortsätter - IKFF
Hem » Systersektioner » Colombia » Oro efter ja-sidans förlust i Colombia – men kampen för fred fortsätter

Oro efter ja-sidans förlust i Colombia – men kampen för fred fortsätter

Trots förlusten för ja-sidan i den colombianska folkomröstningen om fredsavtalet i söndags fortsätter IKFF att arbeta för att den längsta väpnade konflikten på den amerikanska kontinenten ska ta slut.

Firandet hade redan inletts efter att en överenskommelse nåtts mellan Colombias regering och FARC-EP efter 52 år av väpnad konflikt. Folkomröstningen den 2 oktober skulle avgöra om avtalet skulle träda i kraft. Men firandet kom av sig och verkligheten slog till. Nej-sidan, som var emot fredsavtalet, vann folkomröstningen.

limpal-bildkarusell
Förra veckan deltog Katherine Ronderos (tredje från höger) i ceremonin där Colombias president Juan Manuel Santos och Farc-gerillans ledare Rodrigo Londoño skrev under fredsavtalet.

”För kvinnor som blivit offer för konflikten är detta ett slag i ansiktet. Vi missade en viktig möjlighet till fred och försoning. För första gången fanns ett genusperspektiv i texten av det slutliga avtalet. För första gången erkändes kvinnors rättigheter” säger Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia (LIMPAL).

Hon fortsätter: ”Viktigast var att sexuellt våld inkluderades som ett brott mot mänskligheten. Det kommer inte utfärdas amnesti för sexuellt våld.”

Dessa framgångar är ett resultat av den drivkraft som kvinnoorganisationer visat under fredsprocessen. Många kvinnliga fredsaktivister har vigt sina liv åt fred och kvinnors rättigheter i Colombia. Genom mobilisering, strategiskt arbete och med stöd från det internationella samfundet och rättsliga instrument såsom FN:s säkerhetsråds agenda för kvinnor, fred och säkerhet har dagordningen i förhandlingarna kunnat påverkas.

Efter folkomröstningen råder en osäkerhet om den framtida processen, om avtalet kommer att revideras och uppdateras, om det blir en till folkomröstning och om det finns någon tidslinje. IKFF Colombia fruktar att tiden är knapp och att den starka drivkraft som funnits för ett fredsavtal kommer att avta.

Än mer oroande var det offentliga uttalande som nej-sidans kampanjledare, den tidigare presidenten Uribe, gjorde några timmar efter att resultatet tillkännagavs. Uribe tryckte på ”behovet av att stimulera familjevärderingar. De familjevärderingar som försvaras av religiösa ledare och moraliska pastorer”.

IKFF Colombia är allvarligt oroade över detta uttalande och de allianser som finns med konservativa religiösa ledare för att slå tillbaka de framsteg för kvinnors och hbtq-personers rättigheter som hittills uppnåtts. Trots detta kommer de colombianska kvinnorna, som alltid, att fortsätta göra motstånd och arbeta för fred genom att se till att kvinnors rättigheter står i centrum för det slutliga avtalet.

”Det är nu viktigt att de resultat som vi hittills uppnått i frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter blir kvar i avtalet. Trots att vi lyckades inkludera kvinnors rättigheter i texten, kommer det bli en stor utmaning att följa och driva på genomförandet. Kvinnors deltagande i beslut om hur avtalet ska implementeras är avgörande för en hållbar fred i Colombia”, säger Katherine Ronderos.

Detta är en historisk tid för Colombia. IKFF runt om i världen står i solidaritet med våra kollegor i Colombia. Vi tackar dem för deras hårda arbete och engagemang för en feministisk fred!

Läs texten i original på engelska här.

Relaterade artiklar