Pressmeddelande: CONCORD – Rösta ned proposition som undergräver mänskliga rättigheter! - IKFF
Hem » Pressmeddelanden » Pressmeddelande: CONCORD – Rösta ned proposition som undergräver mänskliga rättigheter!

Pressmeddelande: CONCORD – Rösta ned proposition som undergräver mänskliga rättigheter!

Idag överlämnar regeringen sin proposition om åtstramningar i flyktingpolitiken till riksdagen. Förslaget har fått massiv kritik, inte minst från tunga remissinstanser som anser att det är i strid med internationella konventioner och får svåra konsekvenser för människor på flykt. Det undergräver även Sveriges åtaganden i Agenda 2030 och Politik för global utveckling och ambitionerna för en feministisk utrikespolitik. Nu uppmanar 12 medlemsorganisationer i CONCORD, inklusive IKFF, riksdagen att rösta ned propositionen.

Med förslagen om åtstramningar i flyktingpolitiken hamnar Sverige på EU:s miniminivå vad gäller att erbjuda skydd för nödställda flyktingar. Förslaget beskrivs av barnombudsmannen som ”barnfientligt” och har ifrågasatts huruvida det är förenligt med Europakonventionen och FN:s barnkonvention.

Det är också tydligt att de åtstramade reglerna kring familjeåterförening och anhöriginvandring kommer att leda till att familjer splittras och slå särskilt hårt mot kvinnor och barn.

”De kvinnor och barn som skulle ha fått en möjlighet att återförenas med sina familjer i Sverige blir med den nya lagen istället kvar i konfliktområdena, eller tvingas ge sig ut på den riskfyllda flyktvägen”, säger Björn Cedersjö, direktor i Sveriges kristna råd.

I ett gemensamt uttalande vädjar organisationerna till samtliga ledamöter i riksdagen att rösta nej till:

  • Åtstramade regler kring familjeåterförening och anhöriginvandring.
  • Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.
    Förslaget medför en stor osäkerhet som har särskilt negativ inverkan på barn och vuxna som upplevt traumatiska händelser.
  • Att övriga skyddsbehövande inte får rätt till uppehållstillstånd.
    En stor andel av alla hbtqi-personer som sökt asyl i Sverige har beviljats uppehållstillstånd genom denna kategori.
  • Begränsningen av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter.

Ta del av pressmeddelandet i sin helhet här.

Relaterade artiklar