Stockholmsdeklarationen måste leda till handling! - IKFF
Hem » Pressmeddelanden » Stockholmsdeklarationen måste leda till handling!

Stockholmsdeklarationen måste leda till handling!

Igår, den 5 april, presenterades Stockholm Declaration on Addressing Fragility and Building Peace in a Changing World vid ett politiskt toppmöte i Stockholm. Deklarationen är del av en större internationell satsning på att stärka arbetet med att förebygga konflikter och bygga hållbar fred, där Sveriges biståndsminister Isabella Lövin har en ledande roll.

IKFF om Stockholm Declaration i korthet:

  • Bra att fokus läggs på konfliktförebyggande, det mest effektiva och humana sättet att bygga långsiktigt hållbar fred.
  • Bra att deklarationen tydligt pekar på behovet av att adressera grundorsakerna till krig och konflikt.
  • Bra att deklarationen fokuserar på långsiktigt arbete och vikten av att gå från kortsiktiga akuta lösningar till långsiktiga processer och strukturer.
  • Bra att FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet kopplas till deklarationen och fokus sätts på kvinnors deltagande på alla nivåer.
  • En stor brist i deklarationen är att den inte innehåller någon referens till nedrustning, vapenkontroll och/eller minskad vapenspridning, trots att FN:s nya globala mål för hållbar utveckling berör detta. Vapenspridning är en våldsförstärkande faktor och vapentillgång kan bidra till att en konflikt blir väpnad. Vapen bidrar direkt och indirekt till utövandet av våld, exempelvis våldtäkter i krig. Nedrustning och att stoppa spridningen av vapen är en central förutsättning för att bygga fred och säkerhet.
  • IKFF hade velat se löften i deklarationen om ändrade ekonomiska prioriteringar. Stater som vill bidra till konfliktförebyggande och hållbart fredsbyggande måste våga adressera det faktum att militära investeringar idag är enormt mycket större än investeringar i förebyggande med civila medel. Det gäller inte minst kvinnorättsorganisationers arbete som ofta sker på lokal nivå och fokuserar på fredlig konflikthantering och rättvisa.

Gårdagens toppmöte hölls i anslutning till det pågående Stockholm Forum on Security and Development som arrangeras av Stockholms fredsforskningsinstitut (SIPRI) och Utrikesdepartementet. Forumet samlar ministrar, FN-representanter, forskare och representanter från civilsamhället. Representanter från IKFF:s kontor i DR Kongo, Nigeria och Kamerun är på plats vid mötet som fokuserar på att hitta vägar framåt för att förebygga konflikter och skapa motståndskraftiga samhällen.

– Under det senaste året har flera FN-studier visat på behovet att stärka arbetet för att förebygga krig. Att fokusera på de grundläggande orsakerna till konflikter är den enda hållbara strategin för att bryta konfliktcykler. Vi, som arbetar på fältet, såg indikatorerna för våld i Nigeria för flera år sedan. Kvinnorättsorganisationer har envist pekat på behovet av förebyggande av våld och stärka kvinnors rättigheter. Världens uppmärksamhet drogs till Nigeria först efter kidnappningar och tusentals offer blev verklighet. Vi måste skapa förebyggande åtgärder för att bygga ett mer inkluderande samhällen och rädda tusentals liv, säger Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria.

Såväl Stockholmsdeklarationen som FN:s nya globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) erkänner att dagens fredsbyggande system måste stärkas. Till skillnad från de tidigare millenniemålen innehåller Agenda 2030 ett mål om att förebygga våld och konflikter. Den lyfter fram utmaningar som illegal vapenhandel och behovet av mer inkluderande fredspolitik.

– Kvinnorättsaktivister har uppmärksammat utvecklingen i Kamerun och efterlyst förebyggande åtgärder. Precis som vår systersektion i Nigeria kämpade för att få uppmärksamhet för sin situation, försöker vi nu uppmärksamma världen på våldet och att risken för konflikt ökar dramatiskt i Kamerun. Vi måste göra något nu, inte om fem år. Vi måste förebygga och utbilda i fred för att ändra tänkesätt, inte minst genom att arbeta med ungdomar samt stärka kvinnors rättigheter, men vi har en stor brist på resurser, säger Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun.

Igår släppte även SIPRI statistiken över världens militära utgifter. Den visar att under 2015 lade världens stater nästan 1700 miljarder dollar på militära utgifter, en ökning för första gången sedan 2011. Det är därför beklagligt att Stockholm Declaration inte innehåller någon referens till nedrustning, vapenkontroll och/eller minskad vapenspridning.

– Tillgången till vapen bidrar till att krig bryter ut. De bidrar direkt och indirekt till utövandet av våld, exempelvis våldtäkter i krig. Att stoppa spridningen av små och lätta vapen är en central förutsättning för att bygga fred och säkerhet. Nedrustning måste finnas med i det helhetsgrepp som är nödvändigt för att uppnå hållbar fred, säger Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF Sverige.

Kvinnorättsorganisationers fredsarbete i sviktande stater är idag väldigt underfinansierat.

– Vi hör ofta att kvinnors arbete för fred är viktigt och att mer sådant arbete behövs. Men jämför 1700 miljarder dollar med de resurser som går till kvinnorättsorganisationers arbete för att förebygga konflikter och bygga hållbara samhällen. Vi ser en ökad spridning av vapen i vårt samhälle, var kommer de ifrån? Vi måste stoppa flödet. Om Stockholmsdeklarationen ska bli mer än ord, är det uppenbart att resurser måste följa. Är ledarna redo att omprioritera? säger Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun.

Såväl Stockholmsdeklarationen som de globala utvecklingsmålen lyfter fram jämställdhet och kvinnors deltagande i fredsbyggande som en avgörande faktor.

– Sedan 2000 har FN:s säkerhetsråd antagit flera resolutioner om att öka kvinnors deltagande i freds- och säkerhetspolitik. IKFF Nigeria och våra systerorganisationer visade, när vi genomförde Women’s Situation Room förra året inför att allmänna val hölls, att vi kan påverka och förebygga våld. Valet gick till historien som den mest fredliga i Nigeria historia. Nu hoppas vi att staterna kommer att ge stöd till kvinnorättsorganisationer i fler länder som vill engagera sig i denna typ av arbete. Det får inte stanna vid vackra ord om kvinnors deltagande, säger Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria.


Elin Liss, kommunikationsansvarig
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. IKFF har sedan 1915 krävt stopp för krig och upprustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York. IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom.

Relaterade artiklar