Tal 8 mars: För kvinnors mänskliga rättigheter - IKFF
Hem » FN » Tal 8 mars: För kvinnors mänskliga rättigheter

Tal 8 mars: För kvinnors mänskliga rättigheter

Tal på Norrmalmstorg i Stockholm på internationella kvinnodagen år 2023.

Idag är det 8 mars, den internationella kvinnodagen. Idag samlas kvinnor och feminister världen över. Det känns snålt. En enda kvinnodag under hela det långa året.

Egentligen är en dag mer än vad vi faktiskt har.

Artikel 8 i kvinnokonventionen anger kvinnors rätt att företräda sina regeringar på internationell nivå och delta i arbetet i internationella organisationer. Inte ens idag är de grundläggande principerna för jämställdhet som ryms i FN:s kvinnokonvention uppfyllda

Inte ens idag arbetar kvinnor internationellt, för regeringar eller i andra organisationer, på jämlika villkor med män.

Jag heter Daniella Johnsson och jag är ordförande för den svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

IKFF är en internationell fredsorganisation. Vi har arbetat sedan 1915 med att få in fler kvinnor i fredsförhandlingar, i beslut om internationell säkerhet, i förhandlingar om nedrustning, och i alla frågor som berör kvinnors liv. Det vill säga, precis alla frågor.

Under våra 108 år har vi lärt oss att det inte räcker att öka andelen kvinnor i internationell politik.

Flera av de allra största vapenproducenterna har kvinnliga företagsledare. Dessa kvinnor driver krig, förtryck, våld och ekonomisk utarmning genom sin internationella representation.

Att driva in fler kvinnor i dessa våldsamma strukturer löser inte våra problem.

IKFF är en feministisk fredsorganisation. Vi vill inte ha jämställda krig. Vi jobbar för en jämställd fred.

Kriget, patriarkatet och nationalismen stärker varandra. Kriget byggs upp av militarismen, idén om att problem kan lösas med våld, att vissa människor är värda mindre än andra, och att det är legitimt, eller till och med nödvändigt, att använda våld mot dem.

Kriget, patriarkatet och nationalismen stärker varandra. Det måste vi feminister också göra.

Militarismen, patriarkatet och nationalismen delar en favorit-härskarteknik. De hävdar alltid att deras problem är viktigast.

Först vinner vi kriget – sedan kan vi arbeta med jämställdhet. Först stänger vi gränserna – sedan kan vi arbeta med välfärden. Men det finns inget sen. De skapar falska motsättningar och de skapar falska lösningar.

IKFF är en intersektionell feministisk fredsorganisation. Vi agerar utifrån att vi, tillsammans, nu och hela tiden måste vägra att gå med på de falska motsättningar som presenteras för oss. Det gör vi genom att vägra ställa grupper mot varandra.

Det gör vi genom att samlas idag, den 8 mars, denna internationella kvinnodag.

Idag visar vi oss själva och världen att vi återigen har kämpat för jämställdhet i 364 dagar – och att vi på nytt åtar oss att fortsätta kämpa så länge det behövs, för fred, för frihet, och för feminism. Tack.

Relaterade artiklar