Uttalande om väpnat våld och vapenöverföringar till parterna i konflikten i Jemen - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Uttalande om väpnat våld och vapenöverföringar till parterna i konflikten i Jemen

Uttalande om väpnat våld och vapenöverföringar till parterna i konflikten i Jemen

IKFF har följt och följer situationen i Jemen med stor oro. Som konstaterats av bland andra FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, har situationen försämrats avsevärt under det senaste året.

80 procent av befolkningen är i akut behov av humanitärt bistånd och mer än 2,5 miljoner människor har fördrivits på flykt. I situationer som denna drabbas kvinnor och flickor svårt och oproportionerligt i form av bland annat tvångsförflyttningar, sexuellt våld inklusive trafficking, bristande tillgång till hälsovård inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, och brist på hjälp för offer och överlevare.

Sjukhus, skolor, marknader och bostadshus har varit föremål för attacker med explosiva vapen. Dessa attacker har omfattande effekter och även beskjutning av militära mål i befolkade områden leder till förstörelse av civil infrastruktur så som hälso- och utbildningsfaciliteter och bostadshus.

Den saudiledda koalitionen har även använt klustervapen, som förbjöds 2008 genom ett internationellt avtal. I en incident i mars 2016 använde koalitionen klustervapen från USA för att attackera en marknad, vilket resulterade i minst 97 döda civila varav 25 barn.

IKFF UPPMANAR:

  • den saudiledda koalitionen att sluta använda klusterbomber;
  • alla parter i konflikten att sluta använda explosiva vapen i befolkade områden;
  • alla stater att lyssna till FN:s högkommisaries yrkande om ”att avstå från att uppmuntra eller beväpna parter i konflikten” och stoppa alla vapenöverföringar eller licensavtal med alla stridande parter;
  • alla stater att fördöma beskjutning av sjukhus, skolor, marknader och hus och att stödja utvecklingen av ett internationellt åtagande för att förhindra detta slags metoder i framtiden.

VI UPPMANAR OCKSÅ DET INTERNATIONELLA SAMFUNDET ATT:

  • stödja åtgärder för avväpning, demobilisering, och återanpassning av soldater, inklusive barnsoldater;
  • fokusera alla ansträngningar på att hitta en fredlig lösning på konflikten;
  • säkerställa ett meningsfullt deltagande för jemenitiska kvinnor i fredsprocessen samt ett genusmedvetet humanitärt bistånd till civila i Jemen.

Läs uttalandet i original på engelska här.

Svensk vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten

I mars 2015 beslutade Sveriges regering att de inte skulle förlänga sitt militära samförståndsavtal med Saudiarabien. Beslutet innebar dock inte ett stopp på svensk vapenexport till landet.

Hösten 2015 kom nyheten att Saab planerade en affär med Förenade Arabemiraten som går ut på att leverera en ny version av övervakningssystemet Erieye. Erieye har tidigare exporterats till Saudiarabien. Flera organisationer och medier hade redan hösten 2015 rapporterat om att Erieye kan ha använts i Saudiledda attacker mot civila mål i Jemen.

De centrala roller som Förenade Arabemiraten och Saudiarabien spelat i konflikten i Jemen visar tydligt på de oacceptabla konsekvenser som följer med vapenöverföringar till länder som kränker de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt. Det är civilbefolkningen som får betala priset.

I februari 2016 röstade EU-parlamentet för ett vapenembargo mot Saudiarabien på grund av landets attacker mot civila i Jemen. Embargot är dock inte bindande. Vi kräver att Sverige stoppar all vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, inklusive följdleveranser.

Läs även vårt tidigare inlägg om Sveriges vapenexport i en rapport från Reaching Critical Will.

 

Relaterade artiklar