Val i Burundi – risk för oroligheter - IKFF
Hem » Systersektioner » Val i Burundi – risk för oroligheter

Val i Burundi – risk för oroligheter

Idag 20 maj är det val i Burundi. De senaste veckorna har varit oroliga men IKFF-sektionen i landet förväntar sig trots detta en lugn valdag följt av eventuella våldsamheter.

– Vi gör inget specifikt valrelaterat arbete då detta måste godkännas på förhand av valkommittén. Vi sprider dock vårt budskap i massmedia och på sociala medier om vikten av att inte välja enbart utifrån en politisk förebild eller parti utan snarare utifrån det politiska program som de står bakom, säger IKFF Burundi.

Inga internationella valobservatörer har tillåtits att bevaka valet. IKFF Burundi säger även att valkommittén redan har valt ut ett antal nationella valobservatörer utan att informera på vilka grunder. IKFF-sektionen är också bekymrade över att valet idag kan leda till ökade spänningar och oroligheter i landet.

– Det har förekommit dödligt våld och godtyckliga arresteringar på grund av konflikter mellan de två främsta konkurrerande partierna men för tillfället är situationen mer eller mindre stabil, rapporterar IKFF-sektionen.

-Vår oro är kopplad till tre nyckelperioder: idag på valdagen, tillkännagivandet av valresultatet samt perioden efter valdagen.

De förklarar att under valdagen är det många faktorer som kan ge upphov till konflikter som kan leda till våld. Bland annat närvaro av så många olika aktörer från de olika partierna, tillkännagivandet av resultatet samt protokollens undertecknande. Perioden efter röstningen riskerar att präglas av ryktesspridning och antaganden som kan leda till konflikter. Risken för valfusk är också en faktor.

– Det är viktigt att komma ihåg att ledarna för de främsta politiska partierna är från två huvudsakliga väpnade rebellrörelser i Burundi, det går därför inte att bortse från risken att deras anhängare försätter landet i kaos och konflikt när resultaten av valet tillkännages.

– Burundi måste vara starkare än en politisk åsikt eller ett politiskt parti. Vi måste ha tillit till valkommittén som har sista ordet. Vårt land har inte råd med fler konflikter och våldsamheter, säger IKFF Burundi.

IKFF-sektioner har tidigare erfarenhet av att jobba med konfliktförebyggande arbete kopplat till valprocesser. IKFF Nigeria och Kamerun har exempelvis initierat så kallade Women’s Situations Rooms (WSR) för att förebygga och hantera konflikter i samband med val.

Relaterade artiklar