Visning om kvinnor på flykt: ”Bärande för att hålla ihop samhällen” - IKFF
Hem » Asyl » Visning om kvinnor på flykt: ”Bärande för att hålla ihop samhällen”

Visning om kvinnor på flykt: ”Bärande för att hålla ihop samhällen”

Sexuellt våld och andra övergrepp är verklighet för många kvinnor på flykt. Samtidigt är de sällan delaktiga i besluten bakom konflikter som tvingar dem att lämna sina hem. På fredag bjuder Mångkulturellt centrum i Fittja till utställning om och med kvinnorna vars röster sällan hörs – trots att de har mycket att berätta.

Texten publicerades i Syre den 14 december 2022. Läs hela artikeln här.

Det är Stockholms kvinnohistoriska som tillsammans med Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja, arrangerar kvällen med temat kvinnor och flykt. Evenemanget inleds med en föreläsning av Lina Hjärtström, specialiserad på feministisk säkerhetspolitik och nedrustning och påverkansansvarig på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF). Hon berättar bland annat om vad som gör kvinnor särskilt utsatta vid flykt, vilka faktorer som hotar deras aktivism och föregår flykten – samt kommer efter. Internationella instrument kopplade till flykt, som asylrätt och FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, behandlas också.

– Kvinnor har ofta varit bärande för att hålla ihop samhällen innan en situation blir så allvarlig att de tvingas fly. När de flyr tar de med sig den kunskapen, men förlorar ofta nästan allting annat. Flyktingen är alltid politisk och jag fokuserar på den som självmant är politiskt aktiv och hur hennes förutsättningar och utsatthet formas av föreställningar om kön, säger Lina Hjärtström.

Bland de kvinnor som tvingats på flykt finns en enorm bredd av erfarenheter, som påverkar hur de flyr, berättar Lina Hjärtström. Vissa flyr i privatjet och har pass fulla av visum medan andra går till fots och aldrig tidigare har rest. Vissa kan flera språk, vissa är analfabeter – men de har en sak gemensamt.

– På grund av sin könstillhörighet riskerar de andra saker än män som befinner sig i snarlika situationer. Kvinnor riskerar sexuellt våld i högre utsträckning, de riskerar våld både från ”fiender” och från män i sin närhet. Kvinnor är också konstant underrepresenterade i fråga om de beslut som har fattats och som har lett till det krig eller den kris som har tvingat dem att fly.

Relaterade artiklar