Webinariumserie: Militarisering, miljö och klimat – en feministisk angelägenhet - IKFF
Hem » Klimat/miljö » Webinariumserie: Militarisering, miljö och klimat – en feministisk angelägenhet

Webinariumserie: Militarisering, miljö och klimat – en feministisk angelägenhet

Välkommen till en webinariumserie om fyra tillfällen, där vi samtalar kring kopplingarna mellan militär verksamhet, miljöförstöring, klimatförändringar och konflikt. Tillsammans med paneler av aktivister och experter kommer vi att fokusera på fyra olika aspekter av ämnet under hösten. Vi vill synliggöra och bjuda in till reflektion kring orsaker, samband och konsekvenser av såväl militarismen som miljöförstöring och klimatkrisen.

OBS: separat anmälan till varje tillfälle.

  1. Militarisering, miljö och klimat – Den svenska försvarsmaktens militärövningar

Ett samtal om den svenska försvarsmaktens påverkan på vår lokala miljö och vårt klimat. Tillsammans med representanter från organisationer och initiativ lyfter vi exempel på militärövningars konsekvenser i form av utsläpp, höga bullernivåer och föroreningar av vatten och diskuterar demokratiskt inflytande, insyn och säkerhet. Samtalet berör bland annat militärövningar i Göteborgs Skärgård och kring Vättern.

Tid: Onsdag 20 oktober 16:30 – 17:30

Anmälningslänk hittar du här.

Deltagare:
Gabriella Irsten, Svenska Freds
Titti Wahlberg, IKFF Göteborg
Helena Svensson Lindblom, IKFF Motala

  1. Militarisering, miljö och klimat – Klimatkrisen och kärnvapen

Klimatkrisen och kärnvapen utgör två globala säkerhetshot. I detta samtal lyfter vi kärnvapens konsekvenser för miljö och klimat och exempel på kvinnors lokala och globala fredsarbete för att skapa förändring. Vi diskuterar även de globala och patriarkala maktstrukturer som upprätthåller dessa hot, samt relationen mellan militär säkerhet i och strävan efter klimatsäkerhet.

Tid: Onsdag 27 oktober 16:30 – 17:30

Anmälningslänk hittar du här.

Deltagare:
Lina Hjärtström, IKFF
Rolf Lindahl, Greenpeace
Eva I. Ståhl, IKFF Landskrona

  1. Militarisering, miljö och klimat – Vad hände på FN:s klimatkonferens?

I november samlar FN:s klimatkonferens människor från hela världen för att besluta om gemensamma vägar framåt för att stävja klimatkrisens konsekvenser och bidra till klimatomställning. Många aktörer från civilsamhället kommer att vara på plats, för att bevaka, samtala och påverka utvecklingen.

I vårt samtal, som hålls efter att klimatkonferensen avslutats, pratar vi om vad som stod på agendan, hur civilsamhället organiserat sig, vilken förändring klimatkonferensen kan leda till och hur vi går vidare.

Tid: Onsdag 17 november 16:30 – 17:30

Anmälningslänk hittar du här.

  1. Militarisering, miljö och klimat – Lokal aktivism för global förändring

Detta samtal tar avstamp i exempel från militarismens påverkan på miljö och klimat på olika platser i världen. Vi får höra röster från freds- och kvinnorättaktivister i andra regioner och samtalar därefter om bredden av problematiken, strukturella orsaker och mångfalden av lokalt engagemang för feministiska, antimilitaristiska alternativ för fred och klimaträttvisa.

Tid: Onsdag 19 januari 16:30 – 17:30

Anmälningslänk hittar du här.

Relaterade artiklar