Blogg: Hållbar fred i Afghanistan kräver kvinnors deltagande - IKFF
Hem » Systersektioner » Afghanistan » Blogg: Hållbar fred i Afghanistan kräver kvinnors deltagande

Blogg: Hållbar fred i Afghanistan kräver kvinnors deltagande

Hållbar fred i Afghanistan kräver kvinnors deltagande, det skriver Jamila Afghani, ordförande för den afghanska sektionen av IKFF, i en artikel inför presidentvalet som ägde rum den 28 september i år. Konflikten i Afghanistan, som var startpunkten för USA:s ”krig mot terrorism”, har under 18 års tid inneburit förödande konsekvenser för civilbefolkningen, inte minst för de afghanska kvinnorna. Trots detta, uteslöts kvinnor från att delta i de fredssamtal mellan USA och talibanerna som varade under ett års tid, innan Donald Trump i september avbröt alla fredssamtal. Fast än den afghanska regeringen har tagit fram en handlingsplan för implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, och därmed erkänt vikten av kvinnors inflytande, har dessa perspektiv nästan helt uteslutits under fredsförhandlingarna.

Under de fredssamtal som ägde rum mellan 2005 och 2014 var kvinnor närvarande vid endast två tillfällen. Genom att exkludera kvinnor från fredsprocessen, får kvinnors perspektiv begränsat utrymme när landets framtid ska bestämmas.

Konflikten har drabbat afghanska kvinnor och flickor hårdast bland annat i form av sexuellt våld. En annan faktor som har bidragit till kvinnors utsatthet i samhället, är det våld mot civilbefolkningen som intensifierats under de senaste två åren. Våldet har resulterat i en ökning av ensamstående kvinnor, då deras män har dött. Det har lett till att kvinnor hamnat i en position där risken för tvångsäktenskap ökat. Under 2017 kunde människorättsorganisationen Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) rapportera att fler fall av sexuellt våld hade registrerats, en ökning på 11,7 % från året innan. Dock finns det ett stort mörkertal, då kvinnor och flickor hindras från att rapportera sexuellt våld, på grund av risk för stigmatisering eller vedergällningar. Talibanerna har visserligen uttalat sig positivt om kvinnors rättigheter under flera internationella förhandlingar, men det är viktigt att komma ihåg hur situationen ser ut idag för kvinnor och flickor i talibankontrollerade områden. Det finns exempelvis fortfarande strikta restriktioner om flickors utbildning och mot kvinnor som arbetar utanför hemmet.  Kvinnorättsförsvarare tvingas också leva under hot och våld från talibanerna som påstår att deras aktivism strider mot islamistiska värderingar.

För att uppnå hållbar fred i landet krävs åtgärder för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till våld, såsom militarisering och starkt rotade patriarkala strukturer i samhället. Kvinnors deltagande har därför en stor betydelse för hur framtida fredsprocesser ska se ut. Internationella aktörer som driver fredssamtalen i Afghanistan, måste därför uppmuntra till afghanska kvinnors deltagande. IKFF Afghanistan, som bildades 2015, arbetar med att förändra maktfördelning kopplat till könsstrukturer genom att främja feministisk fred samt uppmärksamma och ta itu med de bakomliggande orsakerna till våld.

IKFF Afghanistan kräver att FN och det internationella samfundet sätter press på båda parterna att stoppa kriget och fortsätta bedriva fredsförhandlingarna utan användning av våld. De vill även belysa vikten av kvinnors deltagande i framtida fredsprocesser och dess avgörande roll för att uppnå hållbar fred i Afghanistan.

————

Den 15 oktober anordnar IKFF ett frukostseminarium tillsammans med Svenska Afghanistankommittén (SAK) med en inbjuden gäst från Afghanistan, Serajuddin Joya. Joya leder SAK:s projekt ”Men and Boys engagement in gender inequality” i Afghanistan och har publicerat rapporten The other side of gender inequality: men and masculinities in Afghanistan. Seminariet modereras av IKFF:s ordförande, Jennifer Råsten, och kommer att diskutera insatser för ett fredligt och jämställt Afghanistan, samt frågor om maskulinitet och kvinnor och mäns roll i det afghanska samhället.

Relaterade artiklar