COVID-19: IKFF-sektioner verkar för att förebygga spridning i Afrika - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » COVID-19: IKFF-sektioner verkar för att förebygga spridning i Afrika

COVID-19: IKFF-sektioner verkar för att förebygga spridning i Afrika

Detta är en svensk sammanfattning av en artikel publicerad på IKFF:s internationella (WILPF) hemsida den 16 april 2020 om de afrikanska sektionernas arbete i pandemin.

Den 14 april 2020 hade över 15 000 fall av COVID-19 rapporterats på den afrikanska kontinenten. Afrika är världens näst mest folkrika kontinent och frågetecknen är många kring hur viruset kommer att påverka i många fall redan ansträngda samhällen. Länder i Afrika har ofta oproportionerligt påverkats av epidemier så som Ebola och HIV/AIDS. Århundraden av kolonisering, väpnade konflikter, auktoritärism samt åtstramningar och privatisering har försvagat länders hälso-, sjukvårds- och sociala skyddssystem. COVID-19 adderar ett ytterligare lager ovanpå nuvarande strukturell orättvisa och kriser med fattigdom, undernäring, HIV, tuberkolos och malaria. I dagsläget finns det stora brister vad gäller sjukvårdspersonal, mediciner och medicinsk utrustning samt sjukvårdsplatser.

Vad gör IKFF?

IKFF-sektioner på kontinenten arbetar med att motverka spridningen av falsk information samt belysa och informera om de risker som några av de mest sårbara grupperna står inför under pandemin. IKFF sektionerna i Burkina Faso, Kamerun, DR Kongo och Sudan har agerat tidigt för att bidra till att platta ut kurvan. Genom lokala gräsrotsnätverk har de startat informationskampanjer för att öka medvetenheten och sprida folkhälsomyndigheternas riktlinjer.

”[Det har varit] utbredda rykten om svarta afrikaners påstådda ”sårbarhet” för COVID-19,” säger Sylvie Ndongmo, ordförande för IKFF Kamerun. ”Många kamerunier har utsatts för falsk information om att viruset inte kan överleva i heta temperaturer i regioner som Afrika, och att traditionella växtbaserade behandlingar kan användas som botemedel.”

IKFF Burkina Faso har bildat en COVID-19 ’Women rapid response’-grupp som bland annat jobbar med påverkansarbete för att säkerställa att personer med funktionsvariationer får tillgång till relevant information.

”Många tvångsförflyttade kvinnor jobbar i te- och matstånd på gatorna och är därför väldigt exponerade för viruset”, noterar Ikhlas Mahmoud, IKFF Sudan. ”Dessutom så har antalet fall av våld i hemmet ökat på grund av att människor tar skydd hemma tillsammans med sina förövare”

IKFF-sektionernas arbete i Afrika för att öka medvetenheten kring COVID-19 är en del av ett bredare arbete, att bygga ett samhälle som baseras på hållbar fred och socioekonomisk rättvisa. Som Annie Matundu Mbambi, IKFF DR Kongo, säger: ”Som kvinnorättsaktivister måste vi under den här perioden hitta sätt för att minska ojämlikheter mellan könen för att uppnå social rättvisa och hållbar fred efter pandemin. Pandemin skapar en möjlighet att bli kreativa och hitta nya sätt att öka medvetenheten. Låt oss utföra våra handlingar i solidaritet, i jämlikhet och rättvisa, och i fredens namn. ”

Läs hela artikeln om systersektionernas COVID-19 relaterade arbete i den afrikanska regionen (på engelska) här.

Relaterade artiklar