Debatt: kvinnor utesluts från dialog om Boko Haram - IKFF
Hem » Systersektioner » Nigeria » Debatt: kvinnor utesluts från dialog om Boko Haram

Debatt: kvinnor utesluts från dialog om Boko Haram

Freden byggs underifrån, av de som påverkas. Varje gång de utesluts är freden ett steg längre bort.

Kvinno- och fredsorganisationer som IKFF får internationellt gärna komma till tals vid stora internationella möten om exempelvis sexuellt våld i konflikter. Kvinnorättsaktivister lyfts fram, deras deltagande beskrivs som viktigt för att få stopp på det våld som världens ledare i fina tal fördömer. Men när det verkligen gäller, när de verkliga besluten ska tas som påverkar kvinnors säkerhet och framtid, då blir det plötsligt väldigt tyst. Rummen där den verkliga makten och pengarna finns är fortsatt en patriarkal bastion.

Vår internationella handläggare Tove Ivergård skriver om IKFF Nigerias arbete på Mänsklig Säkerhet.

Relaterade artiklar