Debatt: kvinnorna som organiserar sig mot Boko Haram - IKFF
Hem » Systersektioner » Nigeria » Debatt: kvinnorna som organiserar sig mot Boko Haram

Debatt: kvinnorna som organiserar sig mot Boko Haram

Medan omvärlden blundat för den hotfulla utvecklingen i Nigeria har kvinnorättsaktivister tagit saken i egna händer. Nu sprids initiativet Women´s Situation Room till grannländerna.

Våren 2013 åkte en delegation med ministrar från den dåvarande svenska regeringen på besök till Nigeria. Situationen var allvarlig. I flera år hade våra nigerianska kollegor i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) försökt rikta uppmärksamhet mot det ökade våldet i landet.

Förloppet visar hur omöjligt det kan vara att få gehör för varningssignaler på att konflikt är på väg att bryta ut. Men det visar även vilka människor och grupper som ses som legitima aktörer och tas på allvar. De nigerianska kvinnorättsaktivisternas varningsrop ignorerades på såväl nationell som internationell nivå. Kvar stod alternativet att ta saken i egna händer.

IKFF:s Sofia Tuvestad, politiska handläggare, och Tove Ivergård, internationell handläggare, skriver i Tidskriften Tvärdrag om våra kollegor i Nigerias kamp för fred och kvinnors rättigheter. Läs hela artikeln här.

Relaterade artiklar