Gabriella Irsten – ny politisk handläggare på IKFF - IKFF
Hem » Organisation » Gabriella Irsten – ny politisk handläggare på IKFF

Gabriella Irsten – ny politisk handläggare på IKFF

I december börjar Gabriella Irsten arbeta som politisk handläggare på IKFF:s kansli i Stockholm. Gabriella är inte ny för IKFF och har flera års erfarenhet av internationell nedrustning och FN.

gabriella-irsten
Gabriella Irsten tillträder som politisk handläggare på IKFF den 1 december.

Gabriella Irsten är taggad över att få börja arbeta på IKFF Sverige. Efter att under sin akademiska bana ha inriktat sig på humanitärt bistånd med fokus på säkerhetsfrågor, kom hon till IKFF:s internationella nedrustningsprogram, Reacing Critical Will, i Genève. På frågan om vad som lockade med just IKFF svarar hon att det handlar om en personlig övertygelse om att förebyggande åtgärder för konflikt och krig, med ett genusperspektiv, är lösningen. Gabriella lyfter också fram att hon inte mött någon annan organisation som synliggör länkarna mellan militarism, patriarkala strukturer och väpnade konflikter på det sätt som IKFF gör.

På Reaching Critical Will jobbade Gabriella med många olika frågor inom säkerhetspolitik, genus och nedrustning. Hennes fokus låg på det globala vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty samt kärnvapenfrågan. Efter fyra år på IKFF arbetade Gabriella en tid som konsult för FN där hon samordnade förhandlingar om den internationella uppförandekoden om rymdsäkerhet. Den tiden gav en fördjupad kunskap om hur FN:s sekretariat fungerar i praktiken. Att få en större förståelse för hur olika aktörer jobbar är något som Gabriella framhåller som viktigt för att förstå den värld vi arbetar inom när IKFF driver olika frågor globalt. Hon ser fram emot att nu få möjlighet att arbeta med dessa processer inom en svensk kontext.

Det som Gabriella värdesätter mest med IKFF är samarbetet och dialogerna mellan sektionerna. För henne är det de olika nationella sektionerna som är styrkan inom IKFF. Den styrkan och Gabriellas erfarenhet av att arbeta inom det internationella systemet kommer bidra till det arbete som IKFF Sverige bedriver.

Gabriella Irsten tillträder den 1 december och kommer vikariera för Sofia Tuvestad som går på föräldraledighet.

Relaterade artiklar