IKFF på första utskottet i FN:s generalförsamling - IKFF
Hem » Blogg » IKFF på första utskottet i FN:s generalförsamling

IKFF på första utskottet i FN:s generalförsamling

Varje år i oktober samlas världens stater på FN:s högkvarter i New York för möten i FN:s generalförsamling. Generalförsamlingen är ett konsensusbyggande samfund där alla medlemsstater ska enas om frågor rörande internationell fred och säkerhet. Det börjar alltid med två veckor av allmän debatt, varefter arbetet delar upp sig i sex specialutskott som pågår i fyra veckor. Varje utskott diskuterar olika specialområden och rekommenderar slutligen resolutioner som ska antas av generalförsamlingen. Dessa resolutioner blir inte lagligt bindande men ska anses som normgivande. Till skillnad från FN:s säkerhetsråd har inga länder vetorätt i generalförsamlingen, utan alla stater har varsin röst och man röstar igenom resolutionerna med majoritetsröstning.

Gabriella Irsten, IKFF:s politiska handläggare, är på plats i New York för att bevaka det första utskottet där nedrustningsfrågor som kärnvapen, andra massförstörelsevapen och konventionella vapen behandlas. IKFF är på plats i New York tillsammans med en stor delegation från det globala civilsamhället. Huvuduppdraget är utkräva ansvar från stater, bedriva påverkansarbete på plats samt att rapportera vad som händer. IKFF kommer under veckan ha möten med den svenska delegationen och även tala med andra länders representanter.

Under helgen, 19-20 oktober, deltar även IKFF på den årliga konferensen ”Humanitarian Disarmament Forum”, där det globala civilsamhället träffas och diskuterar multilaterala nedrustningsfrågor.

Första utskottet brukar betraktas som en temperaturmätare för läget inom internationell nedrustning och ger även indikationer på vad som kommer hända inom multilateral säkerhet och nedrustning det kommande året. Redan under första veckan (som startade 7 oktober) möttes utskottet av utmaningar och interna strider. Ordföranden för utskottet var tvungen att avbryta mötet då en dispyt uppstod kring avvisade visum, där Ryssland och Iran krävde att utskottet skulle senareläggas. Den ovanligt hårda och aggressiva tonen från kärnvapenstaterna har präglat första utskottet i år. Bland annat har tre kärnvapenstater haft öppna konflikter i rummet medan nästan alla icke-kärnvapenstater har uttryckt oro över upprustningen som pågår, den ökande spänning, ökade militära utgifter och försvagandet av strukturerna för nedrustning och vapenkontroll.

  • Första utskottet – nedrustningsfrågor
  • Andra utskottet – ekonomiska och sociala frågor
  • Tredje utskottet – mänskliga rättigheter
  • Fjärde utskottet – politiska frågor och fredsbevarande insatser
  • Femte utskottet – administrativa frågor
  • Sjätte utskottet – juridiska frågor

Följ Gabriella direkt på våra sociala medier:
Instagram: @ikff_sverige
Twitter: @gabriellairsten, @ikff_sverige och/eller @RCW_ eller följ #FirstCommittee

 

 

Relaterade artiklar