Kvinnor tjänar aldrig på krig och vapen! - IKFF
Hem » Utrikespolitik » Kvinnor tjänar aldrig på krig och vapen!

Kvinnor tjänar aldrig på krig och vapen!

Riksdagsdebatten 10 Juni 2024 om vapenexport kom flera gånger att ta upp feministisk utrikespolitik. Att använda kvinnors rättigheter för att legitimera militärt våld och vapenexport är anmärkningsvärt. Inte bara för att den svenska regeringen avskaffade den feministiska utrikespolitiken så fort dem tillträdde utan även för att det finns en brist på förståelse för vad en feministisk politik innebär.

Ett feministiskt perspektiv innebär att belysa maktstrukturer, synliggöra vad som upprätthåller dem och framförallt om viljan att förändra. Det handlar om vilka intressen som tillåts prioriteras över andra, om vilka aktörer som anses viktiga och värda att lyssna på, och om hur resurser fördelas. En feministisk politik ifrågasätter därför varför försvarsindustriella intressen konstant får väga tyngre än mänskliga rättigheter och kvinnors säkerhet. En feministisk politik sätter mänsklig säkerhet i fokus.

Tron på att vapen som exporteras till Israel, Qatar, Saudiarabien och Turkiet används för att skydda kvinnor är naiv. Vapenexporten kan aldrig vara ett exempel på feministisk utrikespolitik.

Relaterade artiklar