Ökat hopp efter regional fredskonferens i Kamerun - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Ökat hopp efter regional fredskonferens i Kamerun

Ökat hopp efter regional fredskonferens i Kamerun

Peace in our hands…

… var temat när vi tillsammans med IKFF:s afrikanska sektioner samlades i Yaoundé, Kameruns politiska huvudstad, i november. Kamerun utmärker sig som relativt stabilt, både politiskt och socialt, och ses ofta som ”fredslandet” i en region där krig periodvis rasar i grannländer som Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken. Men hur fredligt är det egentligen?

IMG_3145
Sylvie Ndongmo, grundare och ordförande för IKFF Kamerun, känner mer hopp om fred efter hon inspirerats av systersektionerna i regionen, trots oroande tecken. Foto: Tove Ivergård, IKFF

Första gången jag träffade Sylvie Ndongmo, grundare och ordförande för IKFF Kamerun, berättade hon hur svårt det var att nå ut som fredsorganisation. Många ifrågasatte deras existens då det redan var ”fred”. Hon arbetade i motvind och få förstod vikten av att arbeta förebyggande i Kamerun trots att krigets konsekvenser kommit allt närmare då stora grupper människor flytt över gränsen från grannländerna.

Det många människor flyr ifrån är den nigerianska terrorgruppen Boko Haram som också, sedan 2014, tagit sig över gränsen till norra Kamerun där de utfört flera attacker. Effekterna är tragiska. Andelen flickor i skolan sjunker då föräldrar håller sina döttrar hemma av rädsla för kidnappningar och våld. Mödradödligheten, graviditetsproblem och förlossningsskador ökar då människor inte kan ta sig till kliniker på grund av hotet från Boko Haram.

Vår systersektion i Nigeria har haft samma erfarenhet. När de startade 2007 kämpade de för att konfliktförebyggande arbete skulle prioriteras. De såg tydliga varningssignaler om att konflikten med Boko Haram skulle eskalera, men ignorerades både i och utanför Nigeria. Vi fick kämpa för att motivera varför vi i Sverige skulle arbeta tillsammans med vår systersektion eftersom det inte ansågs vara krig. Finansiellt stöd är nämligen ofta begränsat till så kallade konflikt- och postkonfliktländer.

Vi vet att länder som en gång fallit in i väpnad konflikt har svårt att bryta den våldsspiral de hamnat i. För mycket i samhället har gått sönder. Att förebygga konflikt är därför ett billigt och effektivt sätt att minska lidande och bespara människoliv. Trots denna vetskap är nationella och internationella strukturer uppbyggda för att agera först när katastrofen är ett faktum. Vi måste alltså vänta på att det blir mer krig innan vi får gehör och resurser till vårt arbete. Med facit i hand vet vi att våra farhågor för Nigeria nu är ett faktum. Konflikten har kostat 17000 människor livet och drivit 2,6 miljoner på flykt. Idag kämpar sektionen i Kamerun på samma sätt. Vi frågar oss hur vi kan se till att makthavare inte upprepar samma misstag.

Sedan 2011 har IKFF Sverige arbetat med att fördjupa vårt samarbete med systersektioner i Väst- och Centralafrika. När vi startade fanns bara två sektioner, IKFF Nigeria och DR Kongo. 2014 anordnades en första regional konferens dit även medlemmar från Ghana och Kamerun bjöds in. Mötet blev en succé och i början av 2015 blev IKFF Ghana och Kamerun officiellt antagna som sektioner på den internationella kongressen i Haag. Sedan 2014 bedriver IKFF Sverige även ett samarbete med sektionen i Kamerun.

”IKFF Sverige har alltid stöttat och värdesatt vårt arbete i Kamerun. Det lönar sig att arbeta hårt för att få stöd från systersektioner och bidragsgivare men framförallt för att vi, genom hårt arbete, kommer att göra en skillnad för kvinnors liv här och globalt”. – Sylvie Ndongmo.

I november anordnade vi en andra regional konferens i Kamerun på temat konfliktförebyggande. Tack vare stöd från Folke Bernadotteakademin kunde vi samlas för att diskutera strategier och bygga organisationens kapacitet i Väst- och Centralafrika.

Sylvie Ndongmo, ordförande för IKFF Kamerun, berättade hur hon kände efter att IKFF samlats i Yaoundé:

Varningssignalerna blir allt tydligare i "fredens land" Kamerun där konflikterna från grannländerna nu rör sig över gränsen.  Foto: Li Grebäck Redigering: IKFF
Varningssignalerna blir allt tydligare i ”fredens land” Kamerun där konflikterna från grannländerna nu rör sig över gränsen. Läs om vapenspridning i vårt förra inlägg.
Foto: Li Grebäck
Redigering: IKFF

I Kamerun är vi nedslagna på grund av de utmaningar vi står inför idag. Men nu har vi blivit inspirerade av våra systrar från bland annat DR Kongo och Nigeria som kom hit med en vision om fred. För 100 år sedan drömde kvinnorna som grundade IKFF om en värld fri från våld. Den visionen är nu med oss här i Afrika och vi känner oss säkra på att ett stort antal kvinnor kommer ansluta sig för att jobba mot terrorism, konflikt och våld. Och de kommer spela en stor roll i fredsarbetet här i Afrika och i resten av världen.

Konferensen i Yaoundé lockade över 80 deltagare från departement, myndigheter, lokala och internationella organisationer, FN-organ, ambassader samt aktivister. IKFF Nigeria, DR Kongo, Kamerun, Ghana och blivande sektioner från Tchad, Burundi och Sydafrika var på plats. Och vi från IKFF Sverige som samordnat. Konferensen var ett viktigt steg framåt för sektionerna i regionen.

IKFF har fått rejält ökad synlighet i regionen de senaste åren. Idag har vi medlemmar i Tchad, Burundi, Sydafrika, Kongo Brazzaville, Zimbabwe, Liberia, Sydsudan, Uganda, Kenya och Centralafrikanska Republiken, som alla vill starta sektioner i sina länder.

IKFF växer sig allt starkare i den Afrikanska regionen. I Kamerun samlades IKFF sektionerna från Nigeria, DR Kongo, Kamerun, Ghana och Sverige, blivande sektioner från Tchad, Burundi och Sydafrika. Vi har dessutom medlemmar i Kongo Brazzaville, Zimbabwe, Liberia, Sydsudan, Uganda, Kenya och Centralafrikanska Republiken, som alla vill starta sektioner i sina länder. Foto: Tove Ivergård, IKFF

En representant från Burundi utryckte: ”Ett stort tack för att vi får vara en del av IKFF:s fantastiska arbete. Tiden vi spenderat tillsammans här har verkligen varit värdefull. Jag kan med säkerhet säga att det bara är början av en gemensam resa för en värld i fred och ett samhälle där alla människor är jämlika. Vi har lärt oss mycket och har beslutat att påverka kvinnors liv i Burundi genom IKFF:s perspektiv och vision.”

Vi på IKFF Sverige vill rikta ett stort tack till våra systersektioner, speciellt IKFF Kamerun, för allt hårt arbete de lagt ner för att möjliggöra konferensen. Vi åkte alla hem berikade med nya erfarenheter och ny styrka att fortsätta arbetet.

Peace is in our hands!

Stöd vårt arbete genom att bli medlem eller ge en gåva.

Tove Ivergård, internationell handläggare
som besökte Kamerun tillsammans med Elin Hedkvist från IKFF:s nationella styrelse 

Ett urval av det som diskuterades under konferensen;

  • strategier för påverkansarbetet för en nationell handlingsplan, om kvinnor, fred och säkerhet, i Kamerun
  • vikten av att arbeta för nedrustning i regionen,
  • skyldigheter och ansvar gällande de människorättskränkningar företag begår,
  • destruktiva maskulinitetsnormer,
  • vikten av kvinnors och kvinnorättsorganisationers deltagande i alla ovan nämnda frågor.

Utifrån dessa diskussioner sammanställdes rekommendationer med de frågor som har identifierat som mest centrala. De finns att läsa på engelska och på franska.

Relaterade artiklar