Överlevare vädjar till Löfven – skriv under kärnvapenkonventionen - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Överlevare vädjar till Löfven – skriv under kärnvapenkonventionen

Överlevare vädjar till Löfven – skriv under kärnvapenkonventionen

2017 tillsatte regeringen en utredning om  Sverige och FN:s kärnvapenförbud. Utredningen valde att genomgående argumentera mot konventionen. Den har fått omfattande kritik från folkrättsexperter, professorer i internationella relationer och fysik, nedrustningsorganisationer, klimatorganisationer med flera. Kritikerna menar att utredningen inte belägger sina slutsatser, misslyckas med att utreda flera viktiga frågor, inte förstår FN-konventionens syfte och saknar ett nedrustningsperspektiv. På senare tid har det framkommit att UD har raderat mail från utredningen, inte fört några protokoll över utredningens möten, samt inte vill ge ut information om vilka som suttit i utredningens referensgrupp.

Idag möts regeringens folkrätts- och nedrustningsdelegation som IKFF sitter i. FN:s kärnvapenförbud är en av de frågor som delegationen har diskuterat.

I morse mottog den svenska ambassaden i Japan ett brev från Hidankyo, en organisation för människor som överlevde atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Flera av överlevarna har ägnat sitt liv åt kampen för att förbjuda kärnvapen. De vädjar i brevet till Stefan Löfven att Sverige ska skriva under FN-konventionen.

Läs brevet här.

Relaterade artiklar