Pressmeddelande: idag förbjuds kärnvapen – men sverige säger nej - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Pressmeddelande: idag förbjuds kärnvapen – men sverige säger nej

Pressmeddelande: idag förbjuds kärnvapen – men sverige säger nej

Idag, den 22 januari, är en historisk dag för nedrustning när FN:s konvention om förbud mot kärnvapen träder i kraft. Men trots att Sverige röstade igenom avtalet i generalförsamlingen 2017 har regeringen sagt nej till att gå med i kärnvapenförbudet. Orsak: hårda påtryckningar från Nato, USA och andra kärnvapenstater.

2017 antog 122 länder i FN:s generalförsamling en konvention om förbud mot kärnvapen. När konventionen nu träder i kraft blir den ett viktigt verktyg i kampen för en kärnvapenfri värld, och tillsammans med konventionerna mot biologiska och kemiska vapen kommer den att spela en stor roll i arbetet mot massförstörelsevapen och för en säkrare värld. Förbudet kommer att få både kort- och långsiktiga effekter, säkerhetspolitiskt, tekniskt, för handel och internationella relationer.

Men trots att Sverige 2017 röstade för avtalet i FN har regeringen sagt att Sverige inte kommer ansluta sig till kärnvapenförbudet.

Orsaken är att Sverige har utsatts för starka påtryckningar från Nato, USA och andra kärnvapenstater och svängt från sitt tidigare ställningstagande. 2019 meddelade regeringen att Sverige i dagsläget inte skulle ansluta sig.

– Att Sverige ger vika för påtryckningar från kärnvapenstater innebär att vi inte agerar säkerhetspolitiskt självständigt. Att vi för första gången någonsin ställer oss utanför ett multilateralt nedrustningsavtal är dessutom ett drastiskt avsteg från den svenska traditionen att humanitära värderingar genomsyrar säkerhets- och utrikespolitiken, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

– Sveriges riskerar att försvaga sin roll internationellt. Ett litet land som vårt måste våga vara modigt och visa ledarskap för att göra skillnad. Sverige kan öppna dörren för andra stater att gå med, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Samtidigt är läget i världen mer spänt än på decennier. Risken för kärnvapenanvändning ligger nu på samma nivå som under Kubakrisen, enligt 2020 års så kallade Domedagsklocka. Det är en bedömning av hur stor risken för kärnvapenanvändning är i världen, som årligen genomförs av FN: s institut för nedrustningsforskning (UNIDIR) och Bulletin for atomic studies.

KONTAKT

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen,
tel: 0738-03 05 07, e-post: josefin.lind@slmk.org

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
tel: 070-313 08 38, e-post: malin.nilsson@ikff.se

Relaterade artiklar