Uttalande: Regeringens beslut hotar arbetet för hållbar utveckling - IKFF
Hem » Biståndspolitik » Uttalande: Regeringens beslut hotar arbetet för hållbar utveckling

Uttalande: Regeringens beslut hotar arbetet för hållbar utveckling

Brevet skickades till ledamöter i Finansutskottet, Utrikesutskottet samt Miljö- och jordbruksutskottet den 3 maj 2022.

Regeringen aviserade inför vårbudgeten att kommunernas hela flyktingmottagande från Ukraina skulle finansieras från det internationella biståndet, ett beslut som sedan genomfördes utanför budgetprocessen i regleringsbrevet till Sida. Nedskärningarna riskerar att:

  • undergräva tusentals folkrörelsers arbete för hållbar utveckling runt om i världen,
  • halvera Sveriges klimatfinansiering och
  • drabba det internationella arbetet för jämställdhet och demokrati särskilt hårt.

Beslutet stoppar upp pågående arbete för och med människor som lever i fattigdom och förtryck, mitt i en ”perfekt storm” av på varandra överlappande kriser: klimatkris, pandemi, krig, backlash för demokrati och jämställdhet, och en hungerkris som nu accelererar.  Ingen annan biståndsgivare kommer i närheten av de uppseendeväckande stora och snabba nedskärningar av internationellt bistånd som regeringen har kommunicerat. Detta sker dessutom när Sverige snart ska stå värd för den internationella konferensen om hållbar utveckling, Stockholm +50.

Vi vänder oss till er som folkvalda representanter i Sveriges riksdag. Vi ber er agera och se hur nedskärningarna drabbar människor, miljö, fred, demokrati, jämställdhet och ekonomisk utveckling i stora delar av världen, med återverkningar även för Sverige.

Det handlar totalt sett om 9,2 miljarder kronor, den största nedskärningen av det svenska internationella biståndet någonsin. Till exempel minskar nu stödet till klimatfonderna GCF, GEF och CIF med sammanlagt 1 miljard kronor, en del av biståndet som lyfts fram som högt prioriterat och finansiering som utlovades inför klimattoppmötet i Glasgow. Stödet till Globala Fonden minskas med 300 miljoner, en fond där 75 procent av stödet går till Afrika söder om Sahara och till de mest fattiga och utsatta grupperna.

Läs hela brevet skickat inom Concord Sverige här.

Relaterade artiklar