DR Kongo - IKFF

Demokratiska republiken Kongo, DRK

IKFF DR Kongo grundades 2007 av Annie Matundu-Mbambi som idag är sektionens ordförande. 2011 blev de officiellt antagna som en IKFF sektion av IKFF:s internationella kongressen i Costa Rica. IKFF Sverige inledde samarbetet med IKFF DR Kongo 2010. Sen 2011/2012 har vi tack vare Folke Bernadotteakademin utvecklat samarbetet och vi har idag så kallade kapacitetsbyggande projekt tillsammans. Genom dessa projekt kan vi bidra till att bygga sektionens organisatoriska kapacitet. Projekten bidrar även till att synliggöra och stärka deras lokala, nationella och regionala aktiviteter.

Under 1800-talet upprättade kung Leopold av Belgien en brutalt styrd koloni i det enorma landområde som i dag är DR Kongo. Naturresurser plundrades och ett folkmord på 10 miljoner människor genomfördes under Leopold.

Sedan självständigheten 1960 har DR Kongo genomgått flertalet väpnade konflikter och oroliga perioder. Konflikterna, som pågår mer eller mindre än idag, är komplexa med många intressen. Den okontrollerade handeln med bland annat mineraler, som används i produktionen av mobiltelefoner och datorer, gör att vissa aktörer har ett intresse av att konflikten fortsätter då plundringen på så sätt kan fortsätta.

Kvinnor är i hög grad utestängda från fredsprocesser och beslutsfattande positioner i DR Kongo. De kvinnoorganisationer som finns i landet jobbar i hård motvind med risk för sina liv.

Tack vare hårt arbete samt ett lyckat samarbete mellan IKFF i Sverige och DR Kongo har sektionen kunnat bygga upp sin kapacitet, växt sig starkare och blivit mer synlig i landet. De har sitt huvudkontor i huvudstaden Kinshasa samt tre mycket aktiva lokalgrupper i södra och norra Kivu samt Katanga. Samarbetet mellan det nationella arbetet och lokalgrupperna möjliggör kvinnors lokala perspektiv från konfliktområden att bli en del av påverkansarbetet i huvudstaden såväl som i FN.

Sektionen arbetar med påverkansarbete på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Vanligtvis sker detta via olika nätverk och samarbeten mellan kvinno- och fredsorganisationer. De går ihop och bildar en gemensam röst gentemot regeringen. Sektionen har även arrangerat flera workshops och möten för beslutsfattare och andra organisationer med fokus på implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Flera av dessa möten har rapporterats om i både nationell och internationell media.

Vidare gör IKFF DR Kongo ett viktigt arbete ute på landsbygden där många kvinnor lever i fattigdom och osäkerhet. Där håller de i utbildningar om allt ifrån sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till alternativ odling för att främja hållbar utveckling. Genom utbildningen ges kvinnor en ökad möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter.

Läs mer