Intervju: Risk för sexuellt våld med amerikanska trupper i Sverige - IKFF
Hem » IKFF i media » Intervju: Risk för sexuellt våld med amerikanska trupper i Sverige

Intervju: Risk för sexuellt våld med amerikanska trupper i Sverige

Sverige är på väg att ingå ett avtal om försvarssamarbete med USA. Något som Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, vänder sig starkt emot. — Utifrån erfarenheter från andra länder innebär det ökade risker för sexuellt våld, exploatering inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål när amerikanska trupper tillåts stationeras där, säger generalsekreterare Malin Nilsson.

Artikeln publicerades i FemPers Nyheter den 27 mars 2024.

I veckan skickade IKFF ett remissvar till regeringen om det militära avtalet med USA (DCA). I svaret fokuserar den feministiska fredsorganisationen på riskerna för kvinnors rättigheter och säkerhet.

— Det är det oacceptabelt att ingen jämställdhetsanalys har gjorts av avtalets konsekvenser och att ingen myndighet eller organisation med specifik jämställdhetsexpertis har bjudits in som remissinstans, säger IKFF:s generalsekreterare Malin Nilsson till Fempers nyheter.

Genom det föreslagna militära samarbetsavtalet skulle USA ges tillgång till 17 militärbaser i Sverige, där de kan stationera personal och lagra militär utrustning.

I avtalet anges inga ramar för hur länge amerikansk militär personal kan vara stationerad i Sverige eller hur många amerikanska soldater som tillåts. Varken avtalet eller promemorian visar heller någon beredskap för att minimera eller hantera de risker för negativa konsekvenser som avtalet medför, menar IKFF.

Ökade risker för sexuellt våld med amerikanska trupper

— Utifrån erfarenheter från andra länder innebär det ökade risker för sexuellt våld, exploatering inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål när amerikanska trupper tillåts stationeras där. Amerikansk militär finns i dag utstationerad i över 80 länder. Där amerikansk militär finns, där förekommer också omfattande exploatering av inte minst kvinnors kroppar. Att ge USA tillgång till 17 svenska militärbaser innebär även en ökad risk för kvinnor, transpersoner och icke-binära inom militären, säger Malin Nilsson och fortsätter:

— Att sexuell exploatering runt amerikanska baser och sexuellt våld inom militären är ett problem är något den amerikanska militära och politiska ledningen är väl medvetna om och länge har arbetat med. Samtidigt menar den svenska regeringen, på bekostnad av framförallt kvinnors rättigheter och säkerhet, att det militära avtalet inte kommer ha någon som helst inverkan på jämställdheten, utan att ens ha analyserat frågan. Det är häpnadsväckande. 

Ojämlik maktbalans mellan USA och Sverige

Enligt Malin Nilsson byggs det in en ojämlik maktbalans mellan den sändande nationen (USA) och värdnationen (i detta fall Sverige) i den här typen av avtal där amerikansk militär inte lyder under värdnationens lagar. 

– Det innebär att USA skyddar sina baser och sin personal men att de lokala samhällena inte skyddas tillräckligt. Det har på många platser lett till straffrihet i praktiken.

Relaterade artiklar